PATHWAYS, STORIES OF MEMORIES

04. November - 17. Dec 2017 - Bomuldsfabriken

Utgangspunktet for Regien Cox sitt prosjekt startet ifølge henne i det tre ting konvergerte mot hverandre. Det var Bayeux-teppet med sitt 70 meter lange, imponerende broderi, som en fortelling av slaget ved Hastings (1066), det var garasjeporten med sine iboende symbolverdier og det var vissheten om bildene som står igjen etter hennes levde liv til nå. Med dette som utgangspunkt har Cox arbeidet seg gjennom deler av eget liv og prøvd å finne noen sterke igjenboende stemninger eller bilder. Garasjeportene fungerer som lerret for fortellinger og som bilder fra minner.

 

 

 

Garasjeport-skulpturene står fritt i rommet, med mulighet for å bli sett fra flere sider. Fra å være en garasjeport i en garasje har den nå mistet sin verdi som en port som lukker et fysisk rom, men den har blitt gitt mulighet til å åpne for et annet rom. Dette er minnerommet; Et rom der både utsiden og innsiden, forsiden og baksiden -er synlige. På den ene siden som minner, og på den andre siden som minnets avtrykk. Dette frigir en ekstra dimensjon og gjør porten og minnene enda mere sårbare fordi de er ærlige slik minnene også er; nakne og ekte.

 

Regien Cox (f. 1977) bor og arbeider i Saltrød/Arendal, Arendal kommune. Hun arbeider med objekter i ulike materialer og uttrykk. Cox har utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen med hovedfag i tekstil (1996-2001). Av separatutstillinger kan nevnes Hordaland kunstnersenter i Bergen (2004), ARTendal/Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal (2010), Soft galleri, Oslo (2012), Galleri Parken, Risør (2013), Kristiansand kunsthall (2014) og KRAFT Bergen (2014). Hun har også deltatt på en rekke gruppe/kollektivutstillinger i inn- og utland, og har blant annet deltatt på Sørlandsutstillingen (2010), Kunstindustrimuseet i Oslo (1999), Carte Blanch, Galerie Triangle Bleu, Belgia (2007), Gustavsberg Konsthall (2013) og KODE/Kunstmuseene i Bergen (2014-2015). Cox er innkjøpt av KODE, Kunstmuseene i Bergen (2013) og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum (2014). I 2010 mottok hun Aust-Agder fylkeskommunes kunstnerstipend.

 

 

Design og utvikling: Innoventi