Arendal på Skeiva

09. September - 26. Sep 2021 - ARTendal

 

I 2020 fikk Arendal sin egen Pride festival for å feire kjærligheten, og sette likeverd på agendaen. I 2021 samarbeider Bomuldsfabriken Kunsthall med Arendal på Skeiva ved å presentere en rekke av de kulturelle arrangementene under festivalen på ARTendal. Arendal på skeiva jobber mot en fremtid uten diskriminering, hvor alle mennesker har like rettigheter under den norske lov. Ved å arrangere LHBTI Pride arrangementer feires vårt mangfoldige samfunn hvor det skapes en trygg og inkluderende møteplass for LHBTI-personer. Samarbeidet har som mål å synliggjøre billedkunst og performance som viser bredden i LHBTI-kulturen og bidrar til økt forståelse og inkludering i det norske samfunnet.

Design og utvikling: Innoventi