Åpningstider
Bomuldsfabriken Kunsthall : 12:00 - 18:00
ARTendal : 12:00 - 18:00

HATCH 09. October - 07. Nov 2021 - ARTendal

 

Utstillingen er et samarbeid mellom Agder Kunstsenter og Bomuldsfabriken Kunsthall som viser kunstnere fra Agder under utdannelse i Norge eller utlandet. Intensjonen bak samarbeidet er å gi publikum muligheten til å gjøre seg kjent med nyutdannede kunstnere fra regionen og få innsikt i ulike konsepter, arbeidsprosesser og mediebruk. Hvilke temaer er unge kunstnere opptatt av i dag og hvordan betrakter de kunstfeltets relasjon til samfunnet? Presentasjonene gir også en mulighet for å starte en dialog mellom deltagerne og ulike andre utstillingsarenaer og nettverk i regionen. Satsningen har som intensjon å skape tilhørighet og legge grunnlaget for videre kontakt og samarbeid. Vi oppfordrer unge, nyutdannede kunstnere med tilknytning til regionen om å søke plass på utstillingen, se mer info her: HATCH 2021 utlysning


Design og utvikling: Innoventi