HATCH

09. October - 07. Nov 2021 - ARTendal

 

Utstillingen er et samarbeid mellom Agder Kunstsenter og Bomuldsfabriken Kunsthall som viser kunstnere fra Agder under utdannelse i Norge eller utlandet. Intensjonen bak samarbeidet er å gi publikum muligheten til å gjøre seg kjent med nyutdannede kunstnere fra regionen og få innsikt i ulike konsepter, arbeidsprosesser og mediebruk. Hvilke temaer er unge kunstnere opptatt av i dag og hvordan betrakter de kunstfeltets relasjon til samfunnet? Presentasjonene gir også en mulighet for å starte en dialog mellom deltagerne og ulike andre utstillingsarenaer og nettverk i regionen. Satsningen har som intensjon å skape tilhørighet og legge grunnlaget for videre kontakt og samarbeid. Deltagerne annonseres i april.

Design og utvikling: Innoventi