Razan Akramawi 13. November - 22. Dec 2021 - ARTendal

 

Razan Akramawi, født 1988 i Palestina, bor og arbeider på Hisøy i Arendal. Hun arbeider med performance, installasjoner, skulptur og fotografi. Hun har deltatt på Oslo-biennalen og har blitt presentert på Glasgows internasjonale festival for visuell kunst. I 2020 ble hun tildelt Agder fylkets kunstpris. Akramawis arbeider kretser rundt identitet knyttet til religion og kultur samt politiske problemstillinger relatert til det palestinske folkets lidelser under Israels okkupasjon. Hennes arbeider drøfter religiøs praksis og tradisjoner knyttet til Islam som bearbeides gjennom et performativt uttrykk. For å understreke et flerkulturelt Norge og mane til toleranse for ulike religiøse praksiser utførte hun en performance utenfor Oslo sentralbanestasjon og Stortinget. Iført Salah kvinnenes bønnedrakt og med et speil foran ansiktet løftet hun hendene i en omfavnende gest, mens Adhan (bønneropene) fra Saudi Arabias minareter med sine repetitive, suggererende rytmer spredte seg utover Oslos byrom. Akramawis arbeider omhandler møter mellom østlige og vestlige kulturelle tradisjoner i en verden med økende migrasjon, oppbrudd og flukt.


Design og utvikling: Innoventi