Åpningstider
Bomuldsfabriken Kunsthall : 12:00 - 18:00
ARTendal : 12:00 - 18:00

As far as my Eyes can Sea – The Expedition Exhibition 19. June - 26. Sep 2021 - Bomuldsfabriken Kunsthall

Utstillingen er den første av flere kommende presentasjoner Bomuldsfabriken Kunsthall viser som tematiserer hvordan de globale klimaendringene påvirker jordens artsmangfold og menneskets relasjon til naturen.

I samarbeid med REV Ocean og kurator Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen viser Bomuldsfabriken Kunsthall og ARTendal til sammen 62 samtidskunstnere som direkte eller indirekte stiller spørsmål ved hvordan klimaendringene utfordrer menneskets tilhørighet til naturen og spesifikt havet. De globale utfordringene knyttet til konsekvensene av klimakrisen skaper økende migrasjon, endrer jordens ressurser og påvirke våre mentale rom som speiles i samtidskunstens mulighet for å gi uttrykk for et subjektivt erkjennelsesgrunnlag.

Utstillingen består av 135 verk som viser til et mangfold av medier som foto, video, tekstil, maleri, tegning, grafikk, lydverk, Op-art, Street-art og skulptur. Publikum får anledning til å oppleve en dynamisk, mangfoldig kunstscene før verkene installeres i REV Ocean, verdens største høyteknologiske forskningsskip som skal bidra til å rense havet for plast, forske på klimaendringer og overfiske samt bidra til å kartlegge havrommet. Skipet blir en flytende tenketank og en nasjonal og internasjonal møteplass for ulike fagfelt hvor kunstens rom er ivaretatt i engasjementet for hav- og klimaproblematikken.

Deltakende kunstnere: Aleksander Nordahl, Ann Iren Buan, Anne Karin Furunes, Anneke van der Fehr, Bente Valentinsen Dankertsen, Bertil Greging, Bjarne Bare, Broslo, Charlotte Thiis-Evensen, Cathrine Alice Liberg, Christian Houge, Christine Istad, DUER, Eivind Blaker, Ellen Grieg, Espen Dietrichson, Eva Rosa Hollup, Fredrick Arnøy, Fredrik Raddum, Gard Aukrust, Guttestreker, Hanne Friis, Hanne Grieg Hermansen, Henrik Kleppe Worm-Müller, Ingri Haraldsen, Javier Barrios, Johan Söderström, Jon Gorospe,

Julie Ebbing, KC Tidemand, Lars Morell, Lello/Arnell, Lin Wang, Linda Sho Trengereid, Line Prip, Madelen Isa Lindgren, Maiken Stene, Marisa Ferreira, Marius Martinussen, Marjolijn Dijkman & Toril Johannessen, Matias Kiil, Mette Henriette, Mirjam Raen Thomassen, Nils Martin, Nina Bang, Ottar Karlsen, Ove Kvavik, Per Stian Monsås, Ragna Misvær Grønstad, Randi Nygård, Ruben Eikebø, Rune Elgaard, Sara Korshøj Christensen, Signe Solberg, Solveig Settemsdal, Stein Fjelldal, Sayed Sattar Hasan, Thale Fastvold, Tone Bjordam, Tori Wrånes, Vegard Vindenes, Øystein Tømmerås

Video fra åpningen

Design og utvikling: Innoventi