As far as my Eye can Sea – The Expedition Exhibition

19. June - 26. Sep 2021 - Bomuldsfabriken

Utstillingen er den første av flere kommende presentasjoner Bomuldsfabriken Kunsthall viser som tematiserer hvordan de globale klimaendringene påvirker jordens artsmangfold og menneskets relasjon til naturen. I samarbeid med REV Ocean og kurator Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen viser Bomuldsfabriken Kunsthall og ARTendal til sammen 62 samtidskunstnere som direkte eller indirekte stiller spørsmål ved hvordan klimaendringene utfordrer menneskets tilhørighet til naturen og spesifikt havet. De globale utfordringene knyttet til konsekvensene av klimakrisen skaper økende migrasjon, endrer jordens ressurser og påvirke våre mentale rom som speiles i samtidskunstens mulighet for å gi uttrykk for et subjektivt erkjennelsesgrunnlag. Utstillingen består av 135 verk som viser til et mangfold av medier som foto, video, tekstil, maleri, tegning, grafikk, lydverk, Op-art, Street-art og skulptur. Publikum får anledning til å oppleve en dynamisk, mangfoldig kunstscene før verkene installeres i REV Ocean, verdens største høyteknologiske forskningsskip som skal bidra til å rense havet for plast, forske på klimaendringer og overfiske samt bidra til å kartlegge havrommet. Skipet blir en flytende tenketank og en nasjonal og internasjonal møteplass for ulike fagfelt hvor kunstens rom er ivaretatt i engasjementet for hav- og klimaproblematikken.

Mer info kommer fortløpende.

Design og utvikling: Innoventi