PRESENT – Gunilla Maria Åkesson / Nina Malterud / John Skognes / Sidsel Hanum / Takeshi Yasuda

07. November - 07. Feb 2021 - Bomuldsfabriken

Dagens keramikk har forlengst vunnet innpass i kunstverdenen og blitt anerkjent på linje med andre kunstformer. I 1998 presenterte vi den første utstillingen med tittelen PRESENT. Dette var en ren keramikkutstilling og ble starten på en serie utstillinger med fokus på kunsthåndverk og da spesielt keramikk. Nå skriver vi 2020 og byr på den fjerde utstillingen i serien. Denne gang med fem keramikere som er ledende innen sitt fagområde. Felles for alle er at de arbeider med tydelige referanser til funksjon. Samtidig beveger de seg langt i sin personlige måte å angripe materialet leire på. Tittelen PRESENT handler om å være tilstede i øyeblikket. Å fange det forbigående og flytende i skjæringspunktet mellom da og snart innebærer i praksis en grunnleggende utfordring. Et annet fellestrekk er en langsom kreativ prosess der materialet inspirerer til nye muligheter og valg underveis. Alle jobber i serier i en meditativ prosess som er både spontan og samtidig kontrollert.

Gunilla Maria Åkesson (f. 1963, Älghult, Sverige) bygger og modellerer former for hand. Hun jobber ofte med serier av samme form. Dette er grunnleggende former som f.eks. sylinderen; en form alle kjenner og har et forhold til.

Nina Malterud (f. 1951) bor og arbeider i Bergen. Malterud sine arbeider innleder ofte til samtaler om hva funksjon er. De har tydelige referanser til funksjonelle gjenstander men har iboende kvaliteter som dekker helt andre behov enn bare funksjon. Gjenstandene er kraftsentre av energi frembrakt av kontrasten mellom det kontrollerte og det spontane; glasur og dekor.

Sidsel Hanum (f. 1955) bor og arbeider på Borøya, Tvedestrand. Hanum har i flere år forsket på leiras muligheter og begrensninger gjennom en teknikk der hun bygger skulpturelle gjenstander ved hjelp av flytende innfarget porselen. Hun bygger lag på lag og henter inspirasjon fra naturen.

Takeshi Yasuda (f. 1943) bor og arbeider i Jingdezhen, Kina. Yasuda er en mester innen faget, han er verdenskjent og en av de mest respekterte keramikere i dag. Med utgangspunkt i japansk tradisjon har han utviklet et særegent formspråk i porselen.

John Skognes (f. 1953) bor og arbeider på Fjone, Telemark. Skognes viderefører en lang, krevende og stolt tradisjon innen keramikken. Han dreier former som han vedfyrer i en stor utendørs keramikkovn. Leira formes med hendene og løftes videre av flammenes varme opp til 1300 grader før det kjøles og åpenbarer seg som store krukker og teboller. Dette møtet mellom flammer og de forskjellige leiretypene kombinert med alt det uforutsigbare som skjer inni ovnen under en brenning, gir de vareste fargenyanser uten bruk av glasur. Det krever en årelang erfaring å mestre dette.

Kurator: Harald Solberg

Design og utvikling: Innoventi