Tore Magne Gundersen – Go on Fear Not 13. March - 16. May 2021 - Bomuldsfabriken Kunsthall

 

Gundersen arbeidet på 1980- og 90-tallet i en ny ekspresjonistisk form hvor temaene kretset rundt identitet og sårbarhet utformet med en dynamisk, forenklet figurfremstilling. Den spontane ekspressive male- og fortellerstilen konsentrerte seg om minner fra barndom og ungdomstiden, og om det å søke kontakt med det ubevisste. I 2013 begynte Gundersen å utforske det tekstile mediet hvor temaer som tilknytning, seksualitet, vold og konflikt utfoldes gjennom materialenes kroppsnære tilstedeværelse. I serien applikasjonsfriser viser enkelte sekvenser til frykten for å falle, mens andre tar opp i seg febrile strabasiøse ferder i drømmene. Scenene med utdrivelser kan også fortolkes i en samfunnsmessig kontekst som uttrykk for undertrykkelse og marginalisering. De monumentale tekstile arbeidene danner sjiktvise lag og et koloristisk spill av fargenyanser ikke ulikt et ekspresjonistisk, abstrakt maleri. Midt i dette mylderet finner man små strikkede og tvinnede figurer som gir assosiasjoner til intimiteten mykdyret symboliserer. De organiske formene kan henvise til rituelle plagg og en seremoniell funksjon, men i stedet for å ikle seg hellige symboler er de dekket med høyst allmenne metaforer for eksistensielle tilstander. Det eksisterer mange motsetninger og paradokser i Gundersens arbeider, som når de beveger seg mellom lidelse og humor. Et eksempel på dette er bruken av puter, som på den ene side annonserer den hjemlige sfæren av intimitet og trygghet, men som samtidig er applikert med fragmenterte, martrede ansikter som lider og kjemper for sin overlevelse. De formale virkemidlene underbygger tematikken i Gundersens mangfoldige kunstnerskap, som når sting eller strikkede former med revner og hull underbygger det emosjonelt ladede uttrykket som er så karakteristisk for hans kunstnerskap.

 

1-21 Pris-verksliste

1-21 Kritikk FVN 23-03-21

https://plnty.no/2021/03/utstilling-bomuldsfabriken/

Design og utvikling: Innoventi