Ledige stillinger

Bomuldsfabriken Kunsthall søker ny leder

 

Bomuldsfabriken Kunsthall har gjennom årene utmerket seg som et av Norges mest markante visningssteder for samtidskunst. Kunsthallen kjennetegnes av solide produksjoner og høy utstillingskvalitet, og nyter stor respekt blant både publikum, kritikere og kunstnere. Vi søker en leder med stort engasjement for samtidskunst som evner å videreføre og videreutvikle kunsthallen, med fokus på kvalitet i alle ledd.

 

Her finner du søknadsutlysningen og digitalt søknadsskjema

 

OM KUNSTHALLEN

Bomuldsfabriken Kunsthall er en selvstendig institusjon som inngår i Kulturenheten i Arendal kommune.

 

Bomuldsfabriken Kunsthall er et av landets største visningssteder for samtidskunst. I vår 500 kvm store 1. etasje viser vi ca. fem skiftende utstillinger i løpet av året. I den like store 2. etasje viser vi et utvalg fra kunstsamlingen vår og fire kunstnerpresentasjoner som skiftes hvert tredje år. I tillegg har vi en black box for filmvisning og en egen historisk avdeling i form av en Louis Moe-salong. I 3. etasje er det en utstillingssal ved utgangen til gangbanen gjennom gruvene, som tar for seg en kort historisk gjennomgang av gruvenes historie kombinert med to mindre visningsrom for relatert samtidskunst. 3. etasje rommer også administrasjonen, et verksted for formidling og en foredragssal. Vi tilbyr et rikholdig fagbibliotek som er tilgjengelig for alle. I tillegg har vi en egen filial, ARTendal, i Arendal sentrum, der vi viser 7-8 utstillinger i løpet av året.

 

Bomuldsfabriken Kunsthall har stabil økonomi. Regnskapet for 2019 var kr 7 489 007. Vi mottok kr 4 880 000 i tilskudd fra Kulturdepartementet og kr 563 000 fra Aust-Agder fylkeskommune. Staben består per i dag av koordinator (100 %), formidler (50 %) og to teknikere (50 % hver) i tillegg til timelønnede vakter.

 

Bomuldsfabriken Kunsthall har samtidskunsten som hovedsatsingsområde. Vi skal skape, formidle og gi opplevelse for både voksne og barn. Institusjonen er en møteplass hvor publikum kan få oppleve det beste og mest aktuelle som skjer i samtidskunsten. Vi satser både på egenproduserte utstillinger og utstillinger i samarbeid med andre institusjoner, og er et viktig bidrag til et ikke-kommersielt formidlingstilbud i regionen og nasjonalt.

 

I 2018 åpnet Kunstarena Torbjørnsbu gruver i umiddelbar tilknytning til Kunsthallen. Med dette prosjektet ønsker Bomuldsfabriken Kunsthall å trekke det gamle dagbruddet frem fra glemselen og etablere et nytt offentlig rom der publikum kan bevege seg i et kunst- og kulturlandskap. Vi ønsker å vise publikum hvordan eldre kultur- og industrihistorie kan kombineres med nye kunstneriske uttrykk, og på den måten være stedsdannende og gi en ny bevissthet om stedet, kunsten og kulturhistorien.

Design og utvikling: Innoventi