Seminar: Nytenkende kunstprosjekter i norske fengsler – samarbeid mellom kunstfeltet og kriminalomsorgen.

Publisert: 8.Aug.2021
Seminaret er gratis åpent for alle uten påmelding.

Tid: Tirsdag 17. august 2021 kl. 10.00-12.15

Sted: Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal

Velkommen til Bomuldsfabriken eller følg med via streaming, se arrangement på facebook.

Bomuldsfabrikken og Norges Museumsforbund – Seksjon for kunst- og kunstindustrimuseer inviterer til formiddagsseminar om nytenkende samarbeidsprosjekter mellom kunstfeltet og kriminalomsorgen tirsdag 17/8 under Arendalsuka 2021!

Samme kveld inviterer vi til sosialt arrangement med Torsketromming på Galleri ARTendal fra kl. 19-21!


PROGRAM

Kl. 10.00-10.40 Lotte Konow Lund: Bilder fra innsiden/Images from the inside (2008-), Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

Kunstneren Lotte Konow Lund har gjennom ti år utført et omfattende prosjekt i kvinnefengselet på Bredtveit. Hvert år har Konow Lund tilbragt fem-seks under med å arbeide i fengselet. Hun har vært konsulent for kunstprosjekter av andre kunstnere i fellesområdene, donert verk selv og sammen med de innsatte smykket ut store deler av fengselet. Hun presenterer Why do I draw? Images from the Inside (2007-2017) hvor hun over lang tid i sin tegneundervisning i fengselet har undersøkt spørsmål som: «Hva er Kjærlighet? Hva er makt? Hva savner du?» sammen med de innsatte.

Kl. 10.40-11.20 Eirin Støen: En forestilling om frihet (2017-), Ila fengsel og forvaringsanstalt.

I luftegården til avdeling Annekset ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, har kunstner Eirin Støen og kurator Kristine Jærn Pilgaard utviklet det relasjonelle kunstprosjektet En forestilling om frihet. Kunsten er ikke mindre fri i fengselssammenheng, tvert imot sørger alle begrensningene for at det åpner seg nye muligheter. Det å legge opp til et samarbeid mellom innsatte og ansatte, og at de skulle lage noe sammen over tid var viktig for kunstnerne. Ikke minst at de innsatte skulle få være med på å definere sine omgivelser- å skape en alternativ virkelighet. Forelesningen kretser rundt hagearkitektur, lysthuset, drivhuset, bakeriet og forsamlingshuset og en tidligere redskapsbod som er omdefinert til atelieret til Munchs hus. Her finnes bøker om kunst, kultur og natur, og rom for at de innsatte kan drive med kreativt arbeid.

Kl. 11.20-11.35 Kaffepause

Kl. 11.35-12.15 Agder Kunstakademi – Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke

Agder Kunstakademi er en kunstskole i Agder fengsel, avdeling Froland, basert på eksperimentering og fri tenking. Kunstskolen er initiert av kunstnere og er for de innsatte. Agder Kunstakademi er igangsatt av KORO og utviklet i nær dialog med i fengselet. Agder Kunstakademi er en høykvalitets kunstutdanning basert på korte og langvarige kurs over en treåring periode, fra høsten 2020 til våren 2023. Foredraget presenterer pågående kunstprosjekter og gir innblikk i hvordan kunstbibliotek, klasserom og galleri fungerer som del av prosjektet. Agder kunstakademi representerer en unik nytenkende modell for et kunstprosjekt i det offentlige rom hvor overføring og kunnskap og prosessen mellom mennesker prioriteres gjennom fokus på samarbeid, refleksjon og læring.

___________________________________________________________________________

Seminaret er gratis åpent for alle uten påmelding.

Det blir anledning til spørsmål og samtale etter hvert foredrag. Vi følger lokale smittevernsregler og vil sørge for en trygg opplevelse.Velkommen til et spennende seminar på Bomuldsfabrikken under Arendalsuka!

___________________________________________________________________________

Tirsdag 17/8 blir en full museumsdag med Museumsforbundet i Arendal, se hele programmet her: https://museumsforbundet.no/…/arendalsuka-2021-bli-med…/