Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: 12:00 - 16:00

Formidling

Vi legger stor vekt på at formidlingen av kunst skal nå ut til et størst mulig publikum. Vi arbeider for å åpne opp for opplevelser som kan gi nye forklarings- og fortolkningsmuligheter. I møtet med samtidskunsten legger vi til rette for et bredt og sammensatt formidlingstilbud. Vi er villige til å gå nye veier i formidlingen, og søker hele tiden etter og satser på nye konsepter og metoder.

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks