Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

Om oss

Ansatte

Kari Skippervold
Daglig leder og kurator
Tlf: +47 924 66 609
kari.skippervold@arendal.kommune.no

Elin Igland
Formidling
Tlf: +47 370 13 143
elin.igland@arendal.kommune.no

John Roger Holte
Tekniker/Produsent
Tlf: +47 936 36 596
john.roger.holte@arendal.kommune.no

Ina Cecilie Jørgensen
Samlingsforvaltning
Tlf: +47 996 93 975
ina.cecilie.jorgensen@arendal.kommune.no

Vakter resepsjon
Henriette, Fanni, Brage, Mia

Mirjam Raen Thomassen
Administrasjon og produksjon
Tlf: +47 412 09 288
mirjam.raen.thomassen@arendal.kommune.no

Håkon Gåre
Kommunikasjon 
Tlf: +47 932 21 442
hakon.gare@arendal.kommune.no

Anders Jåvold Hagen
Tekniker/Produsent
Tlf: +47 481 56 208
anders.javold.hagen@arendal.kommune.no

Maya Boman
Prosjektleder Kunst og helse
Tlf: +47 997 22 419

(Permisjon frem til 01.07.24)
Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen
Kurator og administrator

Fakturainfo

Brukes EHF vil overføringen skje raskere.

EHF:
• Kommunens elektroniske adresse er
9908: 940 493 021
• Merk EHF med ressursnummer:
963936
E-post: hakon.gare@arendal.kommune.no

Adresse:
• Arendal kommune, Fakturamottak
Postboks 503
4898 Grimstad
• Organisasjonsnr. 940 493 021
• Resurssnr. 963936

Bomuldsfabriken Kunsthall er en del av Kulturnettverket i Arendal kommune og mottar tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Agder fylkeskommune.

logo_arendal_kommune

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks