Vi holder åpent tirsdag til søndag
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: 12:00 - 16:00

Kunst & Helse

Kunst & Helse er et samarbeidsprosjekt mellom Bomuldsfabriken Kunsthall, Psykiatrisk avdeling og Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) Sørlandet Sykehus. Målgruppen er mennesker med psykoselidelser som er aktivt innlagt eller tidligere har vært det.

Prosjektleder og kunstnerisk ansvarlig er Maya Boman ved Bomuldsfabriken Kunsthall. Medansvarlig for verksteder, og støtte vedrørende psykisk helse for deltagerne, er ergoterapeut Solvor Frafjord fra Psykiatrisk avdeling. Verkstedene inngår i en treårsplan, og avholdes ukentlig på tirsdager i Bomuldsfabrikens lokaler.

Deltagerne får innblikk i den kunstneriske prosessen som utøvende kunstnere arbeider med. I verkstedene vil deltakerne lære om ulike metoder, litt kunsthistorie, materialer, montering og visning.

Verkstedene er basert på at deltagerne ikke trenger å ha tidligere erfaring med kunst. Flere av metodene som blir introdusert er basert på enkel teknologi og bruk av lett tilgjengelige, billige materialer, slik at deltagerne kan arbeide videre utenom verkstedene. Da dette er en samarbeids- og pilotprosjekt som blir til i møte med deltagerne, er det rom for forandringer og korrigeringer underveis. Ved behov får den enkelte deltager ekstra tilrettelegging. Vi har egen Facebookside hvor deltagerne kan poste eget arbeid, se kommende verksted og annet.

Vi har arbeidet mye med litografi, monotrykk og abstraksjon, og har nå en lengre periode utforsket mulighetene i akryl. I tillegg ser vi utstillinger og gjør oss kjent med omgivelsene rundt Bomuldsfabriken. Alle som deltar på verkstedene – syke og friske – er involvert i den kunstneriske aktiviteten. Her har vi et fristed og ro til å være i den kreative prosessen sammen. Vi håper at verkstedene kan bidra til at deltagerne finner sitt eget kunstneriske uttrykk. Ved å finne sin egne kunstneriske stemme får deltagerne forhåpentligvis et verktøy og hjelpemiddel i hveragen, men også en mulighet for et nytt perspektiv på omverden.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med maya.boman@arendal.kommune.no

Maya Boman
Prosjektleder og kunstnerisk ansvarlig

Bomuldsfabriken Kunsthall

Solvor Frafjord
Medansvarlig verksteder og deltakerkontakt psykisk støtte

Ergoterapeut, Psykiatrisk avdeling og Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) Sørlandet Sykehus

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks