Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

Formål og visjon

Bomuldsfabriken Kunsthall har samtidskunsten som hovedsatsingsområde. Vi skal skape, formidle og gi opplevelse. Institusjonen er en møteplass hvor publikum kan få oppleve det beste og mest aktuelle som skjer i samtidskunsten.

Bomuldsfabriken Kunsthall har markert seg ved solide produksjoner, høy utstillingskvalitet og en klar profil som visningssted. Vi satser både på egenproduserte utstillinger og utstillinger i samarbeid med andre institusjoner og er et viktig bidrag til et ikke-kommersielt formidlingstilbud i regionen.

Våre egenproduserte utstillinger nyter stor anerkjennelse, dette gjenspeiler seg i besøkstall, offentlige innkjøp, henvendelse fra institusjoner om samarbeid, omtale i fagtidsskrifter og i pressen. Ved siden av Sørlandets Kunstmuseum er Bomuldsfabriken Kunsthall det eneste visningsstedet på Agder som får statstilskudd til driften. Dette tilskuddet ble første gang bevilget i 1998.

Bomuldsfabriken Kunsthall vekker interesse langt utover fylkets grenser. Vi har en voksende nasjonal anseelse. Dette avspeiles blant annet i det faktum at Bomuldsfabriken Kunsthall er etterspurt som utstillingslokale av det nasjonale, profesjonelle kunstmiljøet, til tross for plasseringen i en region relativt langt unna de større kulturelle sentra. Ledende norske kunstnere, kuratorer, kritikere, kunsthistorikere og kulturpolitikere har i flere sammenhenger fremhevet kunsthallens kvaliteter. Vi oppsøkes av fagfolk med ulik kunstfaglig bakgrunn samt representanter fra andre velrenommerte kunstinstitusjoner som ønsker å se nærmere på vår institusjon.

Bilde: Fin Serck-Hanssen, Robert Mapplethorpe, London, 1983, (detalj), vintage silver gelatin print. Innkjøpt til Bomuldsfabriken Kunstsamling

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks