Vi holder åpent tirsdag til søndag
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: 12:00 - 16:00

Fakturainfo

Brukes EHF vil overføringen skje raskere.

EHF:
• Kommunens elektroniske adresse er
9908: 940 493 021
• Merk EHF med ressursnummer:
963936
E-post: hakon.gare@arendal.kommune.no

Adresse:
• Arendal kommune, Fakturamottak
Postboks 503
4898 Grimstad
• Organisasjonsnr. 940 493 021
• Resurssnr. 963936

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks