Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

Visningsrom

Bomuldsfabrikens 1. og 2. etasje er begge på ca. 500 kvm. Det finnes også en blackbox for visning av film per etasje.

Bomuldsfabrikens visningsrom i 3. etasje er på ca. 50 kvm.

I alle salene vises skiftende utstillinger.

ETASJEPLANTEGNINGBILDER VISNINGSROM
1.PDF med målSal A til B / Sal C til D / Sal E til G
2.PDF med mål / PDF uten mål
3.PDF med og uten mål

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks