Gruvene

Torbjørnsbu jerngruver har en nasjonal verneverdi som kulturminne knyttet til den historisk viktige norske jernproduksjonen. Bomuldsfabriken Kunsthall og Torbjørnsbu gruver har en lang industrihistorie som både har hatt samfunnsmessig og økonomisk stor betydning for Arendal og regionen. Gruver og gruveganger er sjelden tilgjengelig for folk flest da de ofte er lukket grunnet store sikringskostnader. Med prosjektet «Kunstarena Torbjørnsbu gruver» ønsker Bomuldsfabriken å etablere et nytt offentlig rom der publikum kan bevege seg i et kunst- og kulturlandskap. Vi ønsker å vise publikum hvordan eldre kultur- og industrihistorie kan kombineres med nye kunstneriske uttrykk, og på den måten være stedsdannende og gi en ny bevissthet om stedet, kunsten og kulturhistorien.

Design og utvikling: Innoventi