Kunstarena Torbjørnsbu gruver

Velkommen til Kunstarena Torbjørnsbu gruver!

Torbjørnsbu gruver var gjennom flere århundre blant de viktigste jerngruvene i landet, men ble etter nedleggelse av driften glemt og brukt som avfallsdeponi. Med prosjektet Kunstarena Torbjørnsbu gruver ønsker Bomuldsfabriken Kunsthall å trekke dette mektige dagbruddet frem fra glemselen og etablere et nytt offentlig rom der publikum kan bevege seg i et kunst- og kulturlandskap. Vi ønsker å vise publikum hvordan eldre kultur- og industrihistorie kan kombineres med nye kunstneriske uttrykk, og på den måten være stedsdannende og gi en ny bevissthet om stedet, kunsten og kulturhistorien. Kunstarena Torbjørnsbu gruver er tilgjengelige fra Bomuldsfabrikens 3. etasje og åpne for publikum ti-sø kl. 12-16 i sommerhalvåret.

Design og utvikling: Innoventi