Samlingen

Kunstsamlingen på Bomuldsfabriken er blitt et kjent begrep og er for oss og vårt publikum et viktig supplement til vårt utstillingsprogram. Samlingen har en kort historie. I 1995 mottok Bomuldsfabriken en milliongave fra Nyba Ottersland som bidro til at vi kunne utvide og realisere et nytt utstillingsareal på 500 kvm i 2. etasje. 2. etasje åpnet for første gang i 1996 med arbeider av en gruppe kunstnere satt sammen av Leonard Rickhard, i tillegg til flere verk som var gaver fra Nyba Ottersland (1913-2009). Dette var en viktig markering av den profesjonelle retningen man ønsket for Bomuldsfabriken. Alle kunstnerne som ble spurt stilte med viktige verk, og flere av kunstnerne har i ettertid gitt verkene til samlingen. I årenes løp har lokalene endret seg noe, og det er kommet til flere verk; noen fra enkeltkunstnere, men hovedsakelig fra arven etter Lulla Sørensen (1917-2006).

 

 

I 2013 ble alle lånte verk levert tilbake til kunstnerne, og tanken om en treårig utstilling ble født. Både publikum og vi har behov for fornying av innholdet, og planen er at vi skal skifte utstilling hvert tredje år. Utstillingen er basert på noen kunstnerpresentasjoner; der enkeltkunstnere får utvidet plass, innlånte enkeltverk og verk fra vår egen samling. En utstilling som viser forskjellige kunstnerskap i en sammensetning av en rekke teknikker og uttrykk. En form som gir våre formidlere et godt verktøy til å møte både skoleklasser og vårt øvrige publikum i en konstruktiv dialog om kunst.

 

 

I perioden 2016–2019 presenterer vi kunstnerne Bente Sætrang, Hanne Lydia Opøien Figenschau, Robert Wood, Mette Stausland og Leonard Rickhard. Videre vises enkeltverk av en rekke kunstnere, bl.a. Espen Dietrichson, Vanessa Baird, Raymond Mosken, Katinka Goldberg og Marit Tingleff, i tillegg til utvalgte verk fra vår egen samling.

 

 

Design og utvikling: Innoventi