PRESENT

10. June - 06. Aug 2017 - Bomuldsfabriken

Velkommen til årets sommerutstilling i Bomuldsfabriken Kunsthall. I utstillingen PRESENT presenterer vi noen av de mest aktuelle navnene innen materialbasert kunst. Deltagende kunstnere er Erlend Leirdal, Irene Nordli, Heidi Bjørgan, John K. Raustein og Gunvor Nervold Antonsen. Dette er tredje gang Bomuldsfabriken Kunsthall produserer en utstilling med tittelen PRESENT (1998 og 2007). Som tittelen viser til, er et fellestrekk for kunstnerne at de er «til stede, nærværende i bevisstheten» – både på den norske kunstscenen og nå presentert her hos oss i Bomuldsfabriken Kunsthall. I tillegg til en rent fysisk tilstedeværelse har mange av verkene også til felles en reflekterende holdning til material og prosess som bidrar til å trekke frem de store, eksistensielle spørsmålene som kan synes som utgangspunkt for den enkelte kunstneren.

 

 

Irene Nordli kombinerer ofte det dyriske og det menneskelige, det lyse og det mørke, beholdere og tomhet, og undersøker slik spenningen mellom en salgs kroppslig oppløsning og en helhetsopplevelse med historiske og materielle referanser.

 

Heidi Bjørgan tar utgangspunkt i kjente hverdagsting og gjenskaper dem i leire. De er fortsatt gjenkjennelige, men materialet fremmedgjør og setter tingene i et nytt perspektiv. I tillegg utfordrer Bjørgan forestillingene om hva keramikk kan være ved å “fjerne” alle spor etter opplærte ferdigheter.

 

John K. Raustein utforsker material, tekniske og konseptuelle muligheter innen tekstiltradisjonen. Raustein er kjent for store installasjoner som ikke bare er i rommet, men som også tar rommet inn i seg.

 

Erlend Leirdal bruker gjerne deler fra gamle, ødelagte gjenstander og setter dem sammen til en ny enhet. Slik fortsetter gjenstandenes historie, om enn i annen form.

 

Gunvor Nervold Antonsen arbeider i et spekter av materialer og forener tekstilmontasje, treskulptur, maleri og historiske objekter i romlige materielle komposisjoner. I et eksperimentelt og ekspressivt språk tar Nervold Antonsen opp tematikker knyttet til tverrfaglig forståelse av samfunn, eksistens og identitet, verdien av immateriell kunnskap med forankring i det lokale.

 

 

Design og utvikling: Innoventi