Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

HIMMELEN I HVERDAGEN 24. November - 18. Dec 2016 - ARTendal

 

 

 

Mange forbinder oljetrykket først og fremst med religiøse motiver – Jesusbildet. Hå Gamle Prestegård presenterte i 2000 en utstilling av religiøse oljetrykk under tittelen Himmelen i kvardagen og Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz har presentert sine samlinger av religiøse trykk under tittelen Glaube im Alltag. Vi mener tittelen Himmelen i hverdagen oppsummerer nettopp det glimt av håp og forbindelse til høyere makter som mange av bildene representerer.

 

I forbindelse med åpningen lanserer vi boken med samme tittel. Bomuldsfabriken Kunsthall viste allerede i 1998 utstillingen Mannen fra Oljeberget; en bred presentasjon av folkelige oljetrykk. Boken har hovedvekt på gjengivelse av bildene. I tillegg har religionsviteren Geir Winje bidratt med teksten Da Jesus ble moderne, forfatteren Håvard Rem med diktet Tatovering og Terje Bodin Larsen med en historisk gjennomgang av fenomenet i teksten Oljetrykket – religiøs agitasjon og kunst til folket.

 

Det er ofte en sterk forbindelse mellom de religiøse motivene, og stemningene i trykkene og bedehusets og datidens vekkelsesbevegelsers sanger og tekster. Vi har derfor latt noen av bedehusets sangtekster følge bildene. Bildene i utstillingen (og boken) er hovedsakelig samlet inn på Sørlandet.

 

I forbindelse med åpningen var det sang ved Frelsesarmeen og Elias Akselsen og åpningstale ved religionsviter Geir Winje.

 

 


I årets siste utstilling har vi gleden av å presentere folkelige "Jesusbilder". Dette er en stor og unik samling religiøse, originale oljetrykk. Utstillingen "HIMMELEN I HVERDAGEN – religiøse oljetrykk 1850–1920", er ingen kunsthistorisk eller sosiologisk analyse av fenomenet "Jesusbilder", men en invitasjon inn i denne rike tradisjonens kulturhistorie og frodige billedverden. Dette er en verden som kanskje ikke er så godt kjent for mange i dag. Folkelige, religiøse trykk regnes av de fleste heller ikke som "kunst", men vi ønsker å vise at mange av disse bildene ikke bare er kulturhistorisk interessante, men at de også kan være fremragende og spennende billedkunst. I forbindelse med åpningen lanseres boken med samme tittel som utstillingen.

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks