Velkommen!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: 12:00 - 16:00

SENTRALKOMPOSISJONER – Anne Rolfsen 08. October - 03. Nov 2019 - ARTendal

 

 

 

Tegning kan romme mange former for uttrykk både innholdsmessig og teknisk. Som regel er verktøyet blyant, penn, tusj, kritt eller lignende. Siden 1400-tallet har papir vært det vanligste materialet å tegne på. De fleste kunstnere har tegning som en viktig del ved siden av andre kunstneriske teknikker, både som idéskisser og forstudier til andre verk som skulpturer og malerier. Krokitegning har vært og er en viktig del av kunststudiene den dag i dag. Dette er raskt utførte skisser, gjerne etter modell, og gir øvelse i det å se og gjengi det en ser med raske og enkle linjer. I andre enden av skalaen finner vi komplekse konstruksjoner og uttrykk utført med blyant.

 

Anne Rolfsen har en klassisk kunstutdanning fra Statens Håndverk & Kunstindustriskole og Kunstakademiet i Oslo på 70-tallet, der hun studerte tegning og maleri. Hun har i mange år arbeidet med det hun kaller sentralkonstruksjoner, tegnet med blyant og fargeblyanter på rutepapir. Tegningene forholder seg som oftest til et sentrum og utfolder seg på papiret som et kaleidoskop. For henne er disse tegningene et sted der hun har kontroll og kan skape orden og balanse. Hver komposisjon trenger mange timer av kontinuerlig konsentrasjon. Motivene er preget av system, der former, mønster, symbol eller mandala kan relateres til et arketypisk billedspråk, men også minner om tradisjonelle håndverk som klassisk vev og broderi. Gleden ved ornamentikk og det spirituelle er nøkkelord i Anne Rolfsen kunstnerskap. Drivkraften er en lekende tilnærmingsmåte og en lengsel etter skjønnhet og erkjennelse.


Tirsdag 8. oktober kl. 18 åpner vi en ny utstilling med tegninger av kunstneren Anne Rolfsen (f. 1946) i ARTendal. Rolfsens tegninger er gjerne rent geometriske komposisjoner. Hun kaller dem «sentralkomposisjoner» og sier selv at «tegningene er mer som en daglig tilstandsrapport for meg selv, en meditasjon, og en måte å samle seg på.»

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks