Vi holder åpent tirsdag til søndag
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: 12:00 - 16:00

DET TAPTE PARADIS 08. September - 16. Oct 2016 - ARTendal

 

 

 

Hans barnebøker og illustrasjoner gis stadig ut, men Louis Moe er i dag i stor grad glemt i Norge, ikke minst i sin fødeby Arendal. Hans manglende anerkjennelse i Norge kan ha å gjøre med at han levde og virket samtidig med Theodor Kittelsen (1857-1914), som så vel i sin samtid som i dag står som den store kunstneriske formidler av eventyr, sagn og folketro i denne perioden. Det er for øvrig verd å merke seg at også Theodor Kittelsen, som var født i Kragerø, bodde i Arendal i årene 1871-74 og fikk sin kunstneriske utdannelse (i Kristiania og München) betalt av de samme velstående Arendalsborgerne som betalte Louis Moes utdannelse ved Kunstakademiet i København.

 

Louis Moes far, Halvor Moe, var tannlege med kontor på Torvet i Arendal. Familien bodde i Nygaten og hadde et sommersted i Egelundsveien. Dette huset sto for øvrig til det ble revet av Arendal kommune i 1980.

 

Blant sine mange bokutgivelser som utkom i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og en rekke andre land, står kanskje barnebøkene fremst. Det har vært hevdet at Walt Disney i sin tid ble inspirert av Moes bruk av dyr i klær og roller som mennesker. Men Louis Moe illustrerte også Saxos store Danmarkshistorie, utgav illustrerte fortellinger fra en dyster og brutal fortid som kanskje best kan sammenlignes med dagens fantasylitteratur, han illustrerte den store folkeutgaven av H.C.Andersens eventyr fra 1900 i tillegg til ett vell av andre bøker og publikasjoner. I anledning 200-årsjubileet for H.C.Andersens fødsel i 2005 gav Danmark ut en serie jubileumsfrimerker hvor Louis Moes tegning av Den stygge andungen illustrerer H. C. Andersens eventyrforfatterskap. At Danmark valgte nettopp Louis Moe til å representere sin verdenskjente dikter vitner om hvilken posisjon han har i vårt naboland, både i kunsthistorien og blant publikum.

 

Louis Moe vendte aldri tilbake til sin hjemby Arendal, etter at hans store gave som takk for at byen hadde bekostet hans utdannelse, maleriet Handelens og Sjøfartens Velsignelser eller Havet bringer sine rikdommer, en hyllest til sjøfartsbyen Arendal, havnet på loftet til byens høyere skole fordi det ble ansett å være for vovet til å henge offentlig på hans gamle skole. Utstillingens tittel spiller derfor kanskje ikke bare hen på barndommens rike slik det fremstår for de fleste av oss og ikke minst i Louis Moes mange barnebøker, men er ikke minst en henvisning til Louis Moes forhold til sin egen hjemby, hvor navnet hans i tillegg fortsatt er ukjent og upåaktet av de fleste.

 

 

Åpent: fredag – søndag kl 12-16

 

 


Velkommen til utstillingen DET TAPTE PARADIS med bokillustrasjoner av maleren, tegneren, bokillustratøren og forfatteren Louis Moe. Han ble født i Arendal 20. april 1857, og døde i København i 1945. Han var en av Nordens mest betydelige tegnere og bokillustratører i tiden før og rundt første verdenskrig, og var særlig kjent som illustratør av eventyrbøker for barn.

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks