Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

ENGLER OG ANGST 23. November - 17. Dec 2017 - ARTendal

 

 

 

Han malte sine rus bilder

fokus kom og gikk

fargers blikk

for det flyktig flytende livet

inn i bildet

han gikk

tittet ut, på gud

i rus

han malte

 

Ommundsen er bl.a. inspirert av William Bourroughs, en amerikansk forfatter, filosof, essayist, samfunnskritiker, maler og dikter som var sentral for den litterære og kulturelle bevegelsen kjent som Beat-generasjonen i USA på 1950- og 1960-tallet. Selv om begrepet beat-kunst er et meget vidt begrep, vil nok mange kunne assosiere maleriene hans (for øvrig også hans poesi og musikk) med denne retningen. Ommundsen bygger bildene opp lag for lag, bruker fiksativ aktivt til å tynne ut fargene til transparente overflater, skraper seg ned igjennom lagene noen steder, tilfører elementer i den tykke malingen andre steder og lager slik en kompleks overflate i både farger og tekstur. Motivene i bildene blir som regel til underveis etter hvordan materialene reagerer på hverandre og varierer dermed fra det helt abstrakte til figurative.

 

Han har i 35 år skrevet dikt til fanziner og andre undergrunnspublikasjoner, og debuterte i 1973 med diktsamlingen Hei. I 2008 utga han diktsamlingen Nakenlys, som er en surrealistisk reise i en postmodernistisk verden der til dels abstrakte ordkollasjer beskriver livet rundt oss. I tillegg til skriving og opplesning har han en lang karriere innen eksperimentell musikk, der han har medvirket og vært fremtredende i flere band og prosjekter. I 1981 var han med å starte den eksperimentelle gruppa Famlende Forsøk , som regnes som pionerer innen norsk industriell, elektronisk og eksperimentell musikk. Gruppen har utgitt over 10 album, de fleste på kassett på deres egen label, SHiT Tapes.

 

Verksliste_ART_6-17

 

 


Vi avrunder utstillingsåret 2017 i ARTendal med utstillingen ENGLER OG ANGST med malerier av Robert Ommundsen. Ommundsen (f. 1951) er fra Eydehavn, og nok mest kjent som lyriker, debattant og musiker, men har også jobbet med visuell kunst i mange år. Han er autodidakt, og har utforsket forskjellige materialer og teknikker, blant annet har han laget en rekke LP-/kassettcover. I ARTendal viser han hovedsakelig malerier med akryl/fargestift/fiksativ. Åpent fr–sø kl 12–16 t.o.m. søndag 17. desember.

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks