Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

IT WILL COME TO YOU AS YOUR OWN IDEA 21. July - 28. Aug 2016 - ARTendal

 

 

 

Mange tenker kanskje ”Tresnitt, ja!”, humrer litt og assosierer det med barndommens bilder av trauste motiver i svart/hvitt eller falma farger på gulnet papir. Det har selvsagt noe melankolsk og vakkert over seg, men har dette noe på et galleri å gjøre? Går man inn i utstillingen, ser man fort at det har det, og at det er fordommene som er gamle, ikke tresnittet! Særlig ikke når det er representert gjennom to slagkraftige damer som søstrene Kierulf.

 

Vi bombarderes av retusjerte ansikter og kropper som oppfordrer oss til å spise økologisk mat og leve sunt, for på neste side invitere oss til å unne oss noe godt – fordi vi har fortjent det! Man trenger nok ikke jobbe med språk og kommunikasjon for å føle seg litt lurt.

 

Søstrene Kierulf tar tak i nettopp dette, men på sin egen måte. I stedet for å bruke glanset papir, bruker de en av våre eldste teknikker for massekommunikasjon – tresnitt; en uttrykksmåte som avslører feil og følsomhet, men som viser et oppriktig ønske om å uttrykke noe ekte. Søstrene Kierulf ønsker ikke bare å uttrykke at verden er vakker; de prøver å få betrakteren til virkelig å SE den. På samme måte tar de setninger, overskrifter og bevingede ord ut fra sin sammenheng og lager en ny omgivelse til dem; de ”fremmedgjør” floskler og får oss til å se på dem på nytt. Ord er ikke bare noe man sier, det er grunnlaget for kommunikasjon. Hva er det som egentlig blir sagt? Sammensettingen av ord og bilder blir sterkere enn styrken de har hver for seg, og kanskje bør man stadig vekk minnes på dette. Ikke minst i en sammenheng som Arendalsuka. Og det gjør søstrene Kierulf.

 

Teknikken som fremfor alt benyttes – alene eller som del av en større sammenheng – er tresnittet, og en collageaktig kombinasjon av tekstfragmenter og stiliserte figurelementer på billedflaten. Gjennom sammenstillingen av visuelt og tekstlig materiale som er rikt på tolkningsmuligheter, og lag av underfundige henvisninger til populærkultur, nyhetsbilde, kunst- og litteraturhistorie, ytrer Annette Kierulf og Caroline Kierulf en samfunnskritikk med humoristisk vri, samtidig som de gransker sitt eget kunstneriske, politiske, generasjonsmessige og geografiske ståsted.

 

Annette Kierulf (f.1964) er kunstner, skribent og kurator, og professor i grafisk kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har kuratert flere utstillinger og drevet visningsstedet By the way. Caroline Kierulf (f. 1968) er billedkunstner og jobber som førsteamanuensis i grafikk ved Kunsthøyskolen i Bergen. Søstrene arbeider selvstendig med kunsten sin, men har siden 1996 samarbeidet om prosjekter i en dialogisk arbeidsprosess. Begge er innkjøpt av flere offentlige instanser, for eksempel Nasjonalmuseet, Finansdepartementet, Norges Bank m.fl. og begge mottar siden 2014 statens 10-årige arbeidsstipend.

 

Vil du se en utstilling som overrasker deg teknisk og stimulerer deg intellektuelt, bør du få med deg Annette Kierulf og Caroline Kierulf i ARTendal i sommer. Utstillingen er åpen tirsdag–søndag kl. 12–16 frem til 28. august. Gratis inngang. Velkommen!

 

 


Vi har gleden av å presentere en ny serie tresnitt av Annette Kierulf og Caroline Kierulf. Sammen jobber de individuelt innenfor et felles prosjekt hvor tresnittet står sentralt. De tar opp tradisjonen med tresnittet som formidler av kulturkritikk, ofte med tekst integrert i det visuelle uttrykket, og har et uttalt ønske om å reposisjonere grafikken som et sted for kritisk refleksjon.

Velkommen til åpningen torsdag 21. juli kl 18.
Åpent ti-sø kl 12-16.

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks