Vi holder åpent tirsdag til søndag
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: 12:00 - 16:00

MAADTOE 17. August - 24. Sep 2017 - ARTendal

 

 

 

MAADTOE

 

[maa-too-ä] sørsamisk for opphav

I utstillingen Maadtoe tar maleren Anders Sunna og fotografen Michiel Brouwer et oppgjør med den svenske statens politikk overfor samene, rasisme og undergraving av samisk livsgrunnlag. Denne historien gjelder også Norge gjennom bl.a. den brutale fornorskingsprosessen det samiske folket har blitt utsatt for. Begge kunstnerne brenner sterkt for å vise og behandle temaer som sjelden er framme i den offentlige samtalen. De vil utfordre, formulere nye spørsmål og framfor alt vekke følelser for å få fram en mer menneskelig side ved et ofte utelatt tema. Anders Sunnas malerier forteller sterkt og dypt personlig om hans families lange kamp for sin samiske tilværelse i svenske Tornedalen. Som kontrast gir Michiel Brouwers kliniske fotografier en skarp påminnelse om samisk historie, om rasebiologi og om mislykket samepolitikk med utgangspunkt i svensk Sapmí helt fram til vår egen tid.

 

Utstillingen balanserer mellom ekstreme kontraster i perspektivene; fra det dypt personlige til det regelrett avhumaniserte. Det sistnevnte kommer til syne i Brouwers fotografier av instrumenter fra undersøkelser utført ved Universitetet i Uppsala, som del av datidens vitenskap. Den dag i dag er bildene den eneste visuelle bekreftelsen på denne samlingens eksistens. Bilder av redskap brukt i rasebiologiske eksperiment vises side om side med samiske portretter av blant andre Bo Sunna, Sunnas far, som er andre generasjon i kampen for Sunna-familiens rett til et liv i Tornedalen.

 

De siste to årene har kunstnerne også inkludert bilder og verk som problematiserer gruvepolitikken i Sápmi. De vil på denne måten gi et mer samlet bilde av den svenske koloniseringsprosessen. Utstillingen balanserer mellom maleri og dokumentarfotografi, mellom individ og stat, og sist men ikke minst mellom menneskelige følelser og kjølig byråkrati. De to ulike kunstuttrykkene flettes sammen i et felles tema og mål i denne utstillingen.

 

 

 

Anders Sunna (f. 1985) er fra Kieksiäisvaara og bor i Jokkmokk i Nord-Sverige. Kunsten hans preges av en personlig og politisk tilnærming. Den behandler både statens utnyttelse av det samiske samfunnet og familiens private bakgrunnshistorie som samer og reindrivere og deres kamp mot storsamfunnets behandling av dem. Han retter skarp kritikk mot både staten, politikken som ble ført mot dem og samfunnet de var en del av. Sunna arbeider med maleri og collage, ofte i graffiti-/streetartstil og ulike former for skulpturer og installasjoner.

 

Michiel Brouwer (f. 1985) er fra Alkmaar i Nederland og bor og arbeider i Göteborg. Brouwer er dokumentarfotograf og har i de siste årene vært opptatt av samme problemstilling som Sunna når det gjelder statens utnyttelse av naturressursene, det samiske samfunnet og den rasismen og makten den utøver. Sammen har de laget prosjektet Maadtoe. Her synliggjør de dette både fra et historisk og samtidig perspektiv. Sunnas personlige bakgrunn som same og Brouwers kliniske dokumentasjon skaper både en god kontrast og balanse i verkene.

 

 


I forbindelse med Arendalsuka har vi gleden av å invitere til åpningsfest og utstillingen MAADTOE med verk av dokumentarfotografen Michiel Brouwer og aktivisten/maleren Anders Sunna. Begge har i de siste årene vært opptatt av samme problemstilling når det gjelder statens utnyttelse av naturressursene, det samiske samfunnet og den rasismen og makten den utøver. Sammen har de laget prosjektet MAADTOE. Her synliggjør de dette både fra et historisk og samtidig perspektiv. Sunnas personlige bakgrunn som same og Brouwers kliniske dokumentasjon skaper både en god kontrast og balanse i verkene. Utstillingen åpner torsdag 17. august kl 18:00 med en konsert med gruppen VASSVIK som kombinerer strykemusikk med joik, strupesang og rammetromme. Gruppen består av Torgeir Vassvik, Hans P. Kjorstad, Rasmus Kjorstad og Audun Strype. Etter kl 19:00 serveres det Bidos og Ghakko (samisk tradisjonsmat).

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks