Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

PORTRAITS OF HOPE 08. March - 08. Apr 2018 - ARTendal

 

 

 

Verksliste_ART_1-18

 

Bak hvert portrett ligger det lange samtaler med den enkelte, der de har fortalt om hvorfor og hvordan de rømte og den lange veien som til slutt ledet dem hit til Arendal. Flyktningene fortalte om hjembyen sin, venner, utfordringer og deres håp for hjemlandet, familien og fremtiden.

 

Hver gang jeg tegner skapes det nytt liv på arket, et unikt ansikt inspirert av en ekte person. Prosessen med å skape portrettene gir meg veldig stor glede. Jeg håper at folk blir nysgjerrige på personene bak portrettene og deres historier.

 

Disse tegningene er ikke bare en representasjon av personene, men et visuelt studie av elementene som gjør oss menneskelige. Blikkene i disse portrettene avslører et arkaisk element i vår eksistens. Det er en refleksjon av den menneskelige erfaringen og minner oss på hva som er sant og varig.

 

Levi Westerveld (f. 1993) er oppvokst i Frankrike med nederlandske foreldre, og selv om han aldri ble holdt utenfor, følte han seg heller aldri helt fransk. Han begynte å tegne som liten gutt på den franske landsbygda, og har ingen formell utdannelse innen billedkunst. Som 16-åring flyttet han til Canada for å studere, og det å havne i et så mangfoldig miljø med mennesker fra over 100 nasjoner, ble en viktig erfaring for ham. Han er utdannet geograf og jobber for tiden ved GRID i Arendal. Både som tegner og geograf er han fascinert av forbindelsen mellom menneske og sted, og dette går igjen i kunsten hans.

 

Som en del av geografistudiet laget Westerveld et stort kart av flyktninger som druknet i Middelhavet, på vei til Europa. Kartet fikk internasjonal oppmerksomhet. Da han flyttet til Arendal i 2015 for å jobbe som geograf, møtte han tre flyktninger fra Somalia og Etiopia som hadde krysset Middelhavet for å søke asyl i Europa. Dette møtet inspirerte ham til å jobbe med hans nyeste portrettserie.

 

 

 

Levi Westerveld

 

 


Utstillingen Portraits of Hope med kull- og pastelltegninger av Levi Westerveld vises i ARTendal, Torvet 5. Dette er en serie portretter av mennesker Westerveld har møtt her i Arendal, men som har flyktet hit fra Syria, Afghanistan, Etiopia, Eritrea, Somalia, Iran og Irak. Åpent til og med 8. april fr–sø kl 12–16.

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks