Vi holder åpent tirsdag til søndag
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: 12:00 - 16:00

RARINGER 24. September - 01. Nov 2015 - ARTendal

 

 

 

Kuratorer: Julie Nord og Peter Land

 

 


RARINGER er en utstilling med de danske kunstnere Julie Nord, Peter Land, Søren Martinsen, Gudrun Hasle, Christian Finne, Jonas Liveröd og Mie Mørkebjerg. Utstillingen er kuratert av Peter Land og Julie Nord. Kunstnerne representerer alle, på hver sin måte, en praksis der kunstnerens egen bevissthet i høy grad er representert i arbeidet på en slik måte at publikum for en stund får lov til å se verden gjennom kunstnerens blikk. Karakteristisk for de deltakende kunstnerne er at uansett om de arbeider figurativt eller lager mere non-figurative verk, så skjer det en "skeiv-vridning" i oversettelsen til kunstverk, som gjør kunstnerens egne særheter synlige. Det er disse særhetene som er i fokus på tvers av medier i utstillingen RARINGER.

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks