Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

Syssel – Sigve Knutson 08. October - 15. Nov 2020 - ARTendal

 

I utstillingen SYSSEL kobler Sigve Knutson materialarbeider opp mot tegninger. For Knutson hjelper tegning å forstå, oppdage og utvikle, men er sjeldent et endelig resultat i arbeidet med å lage romlige gjenstander; «Muligheten til å jobbe direkte med materialet eller gjenstanden istedenfor å ha en planlagt prosess gjennom tegning er for appellerende og givende. Derfor må tegningene ses på som ferdige resultater i seg selv og ikke som skisser til noe som kommer. Det er øvelse, aktivitet og utspill av innfall. Som helhet bygger disse opp et stort bibliotek for materialer og former.»

 

Sigve Knutson (f. 1991 i Lillesand) har BA i design fra Arkitekt og Designhøgskolen i Oslo (2014) og MA fra Design Academy Eindhoven (2016). Han har deltatt på en rekke separat- og gruppeutstillinger i inn- og utland, og i 2018 ble han tildelt Sparebanken Sør kunstnerpris. Han mottar et toårig arbeidsstipend for nyetablerte kunstnere og er innkjøpt av Sørlandets Kunstmuseum.


Velkommen til utstillingen SYSSEL med skulpturer og tegninger av Sigve Knutson. Han har bakgrunn fra design og er opptatt av å utforske materialer. I denne utstillingen trekker han i sterkere grad inn tegningene sine, for slik å la dem lede vei for det skulpturelle arbeidet.

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks