TINGENES TILSTAND

15. December - 10. Feb 2013 - ARTendal

Hilmar Fredriksen, TheMoen, Sidsel Hanum, Per B Sundberg, Astrid Sleire, Ragnar Persson, Irene Nordli, Eirik Gjedrem, Frida Fjellman, Märit Runsten, August Sörenson, Leonard Rickhard, Åbi Berglund, Rune Johansen, Stein Rønning, Børre Larsen, Espen Dietrichson, Helene Kortner, Nils Martin, Talleiv Taro Manum m.fl.

 

Dette er siste utstilling i lokalene med adresse Langbryggen 21.

 

 

Design og utvikling: Innoventi