Utstillingsåpning: Tarjei Bodin Larsen 16. mars kl. 14:00

Velkommen til åpning av Tarjei Bodin Larsens nye utstilling
Lørdag 16. mars kl. 14:00-16:00. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tarjei Bodin Larsen
Adskilt
16.03.24 – 19.05.24
Bomuldsfabriken Kunsthall, 3 etg. 

«I knew a wise-guy who (…) said they [Abstract Expressionists] would be good painters if they could only keep the paint as good as it is in the can. And that’s what I tried to do. I tried to keep the paint as good as it was in the can.»

– Frank Stella i et radiointervju i 1964

I Tarjei Bodin Larsens nye arbeider har han konsentrert seg om maleriets flate, format, to-dimensjonale form, lerretets struktur/arkitektur og fargens overflatekvalitet. I disse maleriene er fargen umulig å ignorere. Sterke readymade farger – ublandet, rett fra boksen – er skjematisk fremstilt nesten som på et industrielt fargekart. Fargen er ikke en bakgrunns effekt til behag som bare kan oversees.

De sterke fargene blir en språkløs størrelse som treffer deg umiddelbart på et følelsesmessig plan, som en falsk naturkraft som lyser ut fra maleriet. Det kan sies at disse arbeidene representerer en umulig praksis, siden menneskelig handling fører med seg rusk, også i maling. Enda mer umulig blir oppgaven fordi metoden Tarjei Bodin Larsen bruker medfører at det ikke finnes noen retusjeringsmuligheter. Når teipen er tatt av, er det ingen retrett. Nettopp her ligger også spenningen; Tarjei Bodin Larsen tester og forbereder seg omstendelig, han leter etter det «perfekte» og mener det ligger et potensiale i bestrebelsen etter perfeksjon. 

På denne måten – i likhet med tidligere arbeider – mener Tarjei Bodin Larsen at bildene lager seg selv ved at de i stor grad støtter seg på metode, teknikk og materialene som styrende elementer fremfor en bearbeiding av form og innhold i tradisjonell malerisk forstand. Tarjei Bodin Larsen ønsker å stille seg som en industriell maskin mellom ideen om et perfekt maleri og den fysiske virkeligheten hvor støv, forfall og kaos regjerer.

Tarjei Bodin Larsen har konsekvent holdt fast ved maleriet siden akademitiden på 1990-tallet og det finnes et flik av romantikk, i å velge maleri som medium. Kan abstraksjon representere noe mer enn en konkret, geometrisk form i seg selv? Noe personlig, en følelse? Et sted? 

Utstillingen på Bomuldsfabriken Kunsthall består av to serier. Begge seriene baserer seg på et sterkt forenklet landscape eller seascape som Bodin Larsen har arbeidet med i de senere årene. Verksserien Adskilt tar utgangspunkt i en pre-meditert mal hvor landskapet er delt av en hvit linje og danner to separate geometriske felt i stedet for et direkte møte mellom to farger (horisont-linje). Maleriene er utført på et nærmest glatt polyesterlerret som fremhever kontrasten mot rulle-strukturen i de uniforme fargefeltene. Motivet er også flyttet inn mot midten av formatet som kan gi et paspaturaktig inntrykk av det omkringliggende lerretet og skaper en følelse av romlig perspektiv. De glatte lerretene ønsker nærmest å fjerne det fysiske fundamentet, som en projeksjon av farge på veggen. Men går man nærme og ser er fargen her absolutt fysisk virkelig med sin grove men jevne overflatestruktur. 

I verksserien Landskap møtes to store fargefelt som gir betrakteren en følelse av å være omsluttet av farge. Maleriene er utført på tradisjonelt lin lerret men fargefeltene er bygget opp av lag på lag med gesso og farge, og er utført med fin pensel for å få en myk og glatt overflate. Disse flatene har også subtile spor av penselstrøk – noe som er helt nytt i Bordin Larsens praksis – og som potensielt kan lede han inn på et helt nytt spor i undersøkelse av maleriets begrensninger og muligheter.

Bomuldsfabriken Kunsthall er en del av Kulturnettverket i Arendal kommune og mottar tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Agder fylkeskommune. 


Kunstnerpresentasjon: Anne Mari Graver 17. mars kl. 13:00

Velkommen til kunstnerpresentasjon med Anne Mari Graver! 

Søndag 17.03.24 kl. 13:00-14:00
Bomuldsfabriken Kunsthall, 3. etg.

På NRK radio 5. mars 2024 sa kunstkritiker Mona Pahle Bjerke; «Kunsten er vår sjelelige opprustning.» Utsagnet traff Anne Mari Graver umiddelbart, hun opplevde det presist og dekkende.
Kunst har et universelt språk som taler direkte til følelsene og sansene. I Anne Mari Gravers oppvekst flyttet hun stadig til nye land og nye språk. Kunsten ble for henne en navlestreng som forankret livet til et felleskap og en mening i verden. 

Anne Mari Graver er utdannet på Avni Art Institute i Tel Aviv Israel, Surikov Kunstakademi i Moskva Sovjetunionen og på Atelier Nord under ledelse av Anne Breivik i Oslo på 70-tallet. Hun startet sin karriere i billedkunsten, med film, på slutten av 80-tallet og etter hvert beveget hun seg over i kunstterapi og kulturformidling. Hun har gjennom kunstterapeutiske veiledningsprosesser, meditasjon og yoga, arbeidet i over 20 år med mennesker i eksistensiell krise etter sykdom eller skade – tilbake til et arbeidsliv med mening. Nå har hun returnert til billedkunsten og arbeidet med egen praksis, i grafikkverksted på Borøya, Tvedestrand.

Temaer som opptar Anne Mari Graver er menneskelige paradokser og grunnleggende eksistensielle spørsmål om livets mening. Klimakrise, ødeleggelse av natur og artsmangfold, krig, sult, lidelse, sykdom og drap av uskyldige og barn preger nyhetsbildet. Det påvirker også Anne Mari Graver. Finnes det et håp? For Anne Mari Graver inneholder kunsten kimen til håp og hun oppfordrer til å verne om håpet.

I de senere 10 årene har hun fordypet meg i ikoner – en praksis som har gitt henne en viktig dimensjon til egne bilder. På Bomuldsfabriken Kunsthall vil Anne Mari Graver ta oss inn i hennes praksis som kunstner, fra starten da hun arbeidet med 16 mm kortfilm, til temaer hun er opptatt av i dag. Varmt velkommen til presentasjonen. 

Enkelt servering, gratis inngang. 

Anne Mari Graver er invitert av NBK-Agder.