Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

AKTIV MATERIE – Marianne Heier/Franz Schmidt 27. April - 02. Jun 2019 - Bomuldsfabriken Kunsthall

 

 

 

Marianne Heier om utstillingen:
Franz jobber konkret med tekstilproduksjon basert på kriterier som kontrasterer med krav om markedseffektivitet, mens jeg jobber mer abstrakt med den politiske og økonomiske dimensjonen, oftest i form av tekstbasert performance. I utstillingen vil Franz’ tekstiler, produsert ved nedleggingstruede eller nedlagte norske tekstilfabrikker, komplettere mine politiske og økonomiske ytringer i form av konkrete eksempler på alternative modeller. Tekstilene til Franz kan dermed ses som en kroppsliggjøring av mine mer konseptuelt orienterte performancer, mens mine verk kan fungere som en teoretisk overbygning for hans produksjon. Målet vårt med utstillingen er at kunstnerskapene våre skal få sette hverandre i perspektiv og danne en helhet der både det konkrete og det teoretiske får plass, og der det estetiske og det politiske går hånd i hånd.

 

Franz Schmidt (f.1969) bor og arbeider i Oslo. I sin praksis knytter han sammen sin erfaring som herreskredder, håndvever og produsent av tekstiler i industrien med sin interesse for materiell kultur og historie. Hans arbeider tar form av installasjoner som inkluderer tekstile materialer, gjenstander fra arkiv og samlinger, fotografier og tekster. Sentralt i hans undersøkelser står mekanismene som er virksomme når vi gjør verdivurderinger av gjenstander, og han belyser begreper som kulturarv, kunnskap, økonomi, og arbeidsforhold. I sine arbeider foreslår Schmidt modeller for produksjonsøkonomi og forbrukerkultur som kan være bærekraftige og representere reelle alternativ til de vi lever med i dag. Franz Schmidt har mottatt støtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond til utstillingen.

 

Marianne Heier (f. 1969) er billedkunstner, og bor og arbeider i Oslo. Hun har også jobbet i moteindustrien i Italia i mange år. I kunsten sin utforsker hun ofte hierarkiske maktforhold. Med kritisk og humoristisk skråblikk snur hun det vi kanskje tenker på som «sunn fornuft» på hodet, og lar andre tolkninger og muligheter komme til syne. Resultatet kan presenteres som performance, som tekst, installasjon eller ulike typer av romlige intervensjoner. Spørsmål knyttet til økonomi og verdisirkulasjon er sentrale i Heiers verk, med gavens iboende makt som et tilbakevendende tema.

 

 

 

Katalogtekst-norsk-oversettelse

 

Kritikk_Fædrelandsvennen

 

 

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks