Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

All the Lonely People 25. June - 28. Aug 2022 - Bomuldsfabriken Kunsthall

Marie Sjøvold, Skinnende kvinneOm natten er alle alene, 2012, fotografi

Ensomhet, av mange forskere og forfattere beskrevet som vår tids største pandemi er temaet som utforskes gjennom en presentasjon av 12 internasjonale og norske kunstnere i All the Lonley People. Det vises en bred presentasjon av installasjoner, maleri, foto og skulptur. Isolasjon og utenforskap er et sentralt tema som viser til individets sårbarhet. Mange verk diskuterer ensomhet relatert til blant annet Covid -19, sosiale relasjoner, natur og urbane rom. 

Tom Burr (US), Richard Aldrich (US), Fin Serck-Hanssen (NO), Geir M. Brungot (NO), Marie Sjøvold (NO), Ayo Akinsete (NG/US), Tore Magne Gundersen (NO), Aaron Young (US), Piero Golia (IT), Veronica Brovall (SE), Andrea Scholze (NO) og Christina Leithe (NO).

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks