All the lonely people

30. October - 23. Jan 2022 - Bomuldsfabriken

Temautstillingen viser norske og internasjonale kunstnere som med ulike innfallsvinkler tar opp hvordan ensomhet har blitt en global utfordring i vår tid. Ensomhetens tentakler griper om mange områder av samfunnet, og det mest nærliggende er hvordan konsekvensene av korona-epidemien og en nedstenging av samfunnet har rammet sårbare grupper i samfunnet. Utstillingen sikter også til den generelle økende ensomheten og utenforskapet mange unge mennesker opplever i dagens samfunn. Den drøfter de sosiale medienes innvirkning på sosiale relasjoner og robotiseringen av samfunnet der menneskelig kontakt erstattes av algoritmer. Hvordan endrer teknologi sosiale relasjoner og forpliktelser i vår tid? Utstillingen viser blant annet verk av Tom Burr, Aaron Young, Richard Aldrich, Fin Serck-Hanssen og Geir Brungot. Det følger flere deltagere i denne utstillingen som oppdateres fortløpende.

Design og utvikling: Innoventi