Vi holder åpent tirsdag til søndag
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: 12:00 - 16:00

DIALOG – Edith Spira og Ruth Elisiv Ekeland - Bomuldsfabriken Kunsthall

Velkommen til utstillingen Dialog med Ruth Elisiv Ekeland og Edith Spira på Bomuldsfabriken Kunsthall.

I utstillingen viser Ekeland og Spira malerier fra 2010 og frem til i dag. De har begge vært aktive på kunstfeltet siden 1980-tallet og har utviklet sitt visuelle språk gjennom tiårenes skifter – begge med stor interesse for kunsthistoriens kilder. Kunstnerskapene deres har særegne kvaliteter, hvor det oppstår interessante paralleller som kan trekkes til den nonfigurative tradisjonen fra abstrakt ekspresjonisme, til 1960-tallets minimalisme.

Med utgangspunkt i en setning, en personlig opplevelse, fragmenter av landskap eller musikk er bildene skapt med en dyp innsikt i fargenes påvirkningskraft og maleriets egenskaper. Farger påvirker våre omgivelser, de kan knyttes til minner – eller forsterke og stedfeste inntrykk. Slik vi erfarer verden individuelt, erfarer vi også farger ulikt; det som for noen kan fremstå som en harmonisk komposisjon, kan hos andre virke disharmonisk. Farge kan således være en metafor for ulikheter og samspill mellom mennesker.

Ruth Elisiv Ekeland sine arbeider viser hvordan farger forandrer og påvirker hverandre. De horisontale linjene skaper visuell dybde og rom i maleriet og påvirker betrakters opplevelse av utstillingsrommet. Det oppstår en spenningen mellom arbeidene som kan knyttes til ornamentikkens rike historie, hvor farger ikke lengre bare er farger i seg selv men skaper visuell dybde.

Edith Spira tar utgangspunkt i erindringer – som kan bli utydelig over tid og forvandles gjennom hukommelsens slør. I maleriene leter hun etter et visuelt språk som kan formidle stemninger og skape gjenkjennelse hos betrakteren. I hennes collagearbeider, som har fått tittelen Haiku, møter betrakteren et poetisk og spontant utrykk. Papiret lager hun selv av papiravfall, brennesle, siv, gress, lav og spansk kjørvel. Hun tilføyer biter av tegninger og annet papir, som danner poetiske og abstrakte collager.

Ruth Elisiv Ekeland (f. i Farsund,) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Kunstakademiet i Karlsruhe hos Per Kirkeby. Hun var i flere år bosatt i Berlin, hvor hun ble tildelt DAAD-stipend.

Edith Spira (f. i Wien) er utdannet ved Hochschule für Angewandte Kunst, Wien og Kunstakademiet i Trondheim, Norge.

Bomuldsfabriken Kunsthall er en del av Kulturnettverket i Arendal kommune og mottar tilskudd fra Kulturdepartementet og Agder fylkeskommune.

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks