Åpning i 2. etasje

16. March 2019 - Bomuldsfabriken

Vi ønsker velkommen til en nymontert 2. etasje! Her viser vi et bredt utvalg fra samlingen vår, i tillegg til fem kunstnerpresentasjoner. Leonard Rickhard (N), Jan Håfström (S), Tori Wrånes (N) og Julie Nord (DK) har alle en sal hver. I tillegg har vi bygd opp en egen og litt annerledes Louis Moe-salong.

 

 

Kunstsamlingen på Bomuldsfabriken er blitt et kjent begrep og er for oss og vårt publikum et viktig supplement til vårt utstillingsprogram. Samlingen har en kort historie. I 1995 mottok Bomuldsfabriken en milliongave fra Nyba Ottersland som bidro til at vi kunne utvide og realisere et nytt utstillingsareal på 500 kvm i 2. etasje. 2. etasje åpnet for første gang i 1996 med arbeider av en gruppe kunstnere satt sammen av Leonard Rickhard, i tillegg til flere verk som var gaver fra Nyba Ottersland (1913-2009). Dette var en viktig markering av den profesjonelle retningen man ønsket for Bomuldsfabriken. Alle kunstnerne som ble spurt stilte med viktige verk, og flere av kunstnerne har i ettertid gitt verkene til samlingen. I årenes løp har lokalene endret seg noe, og det er kommet til flere verk; noen fra enkeltkunstnere, men hovedsakelig fra arven etter Lulla Sørensen (1917-2006).

 

Design og utvikling: Innoventi