Bård Breivik – War Paint

30. October - 23. Jan 2022 - Bomuldsfabriken

Bård Breivik (1948-2016) regnes som en av Norges fremste internasjonale kunstnere, og han er kjent for å ha vært med på å utvide skulpturbegrepet på 1970-tallet og innføre konseptkunsten med fokus på alternative medier og arbeidsmetoder inspirert av landart og minimalismen. Han arbeidet serielt og utfoldet seg i grenselandet mot arkitektur, landskapskunst og byplanlegging. Breivik var lidenskapelig opptatt av ulike håndverkstradisjoner som han anvendte og overførte til abstrakte skulpturer i mangfoldige materialer. Respekten for urbefolkninger og deres perspektiv på verden var en del av den antropologiske interessen han så generøst formidlet ved foredrag, samtaler og ikke minst gjennom sitt kunstneriske virke. Breivik hadde en enormt stor utstillingsvirksomhet med over 70 utstillinger over hele verden. Hans arbeider er innkjøpt av museer og samlinger i Norden, Vest-Europa og Nord-Amerika. Han har utført en rekke offentlige utsmykninger som Torgallmenningen i Bergen og Klosterenga skulpturpark i Oslo.

Bård Breivik har hatt en gjentagende rolle i Bomuldsfabriken og Kunstarena Torbjørnsbu gruvers historie. Han arbeidet tett med Harald Solberg (1954–2020) allerede fra slutten av 1990-tallet og hans utstillinger var med på å løfte stedet som en sentral arena for samtidskunst i Norge. I 1999 presenterte Bomuldsfabriken separatutstillingen Man Man Lai, der gruvene ble tatt i bruk for monteringen av en granittsøyle på ni meter. Det var det første kunstprosjektet som ble vist i gruvene og forløperen for Kunstarena Torbjørnsbu gruver. I anledning utstillingen uttrykte Breivik:

Bomuldsfabriken er et fantastisk utstillingssted med spennende muligheter både inne og ute. Vi kler hverandre, Bomuldsfabriken og jeg.

I 2007 presenterte Bomuldsfabriken en ny soloutstilling med tittelen Partitur for en lengre samtale og i 2018 ble Bård Breiviks skulptur Dyret (1999) montert i gruvene som det første verket i Kunstarena Torbjørnsbu gruver.

Det er blant annet på bakgrunn av dette mangeårige samarbeidet at det er av stor betydning for Bomuldsfabriken å få anledning til å formilde War Paint (2015). Serien med fotografiske selvportrett viser en symbolsk motstandshandling, en smertelig erkjennelse av dødens nærvær hvor ulike farger og geometriske mønstre refererer til de nordamerikanske indianernes ritualer. Med en sterk tro på en ubetinget motstand utnyttet han potensialet i sin skjebne og kunstens transformative kraft. De ulike ansiktsmalingene bringer oss tilbake til Breiviks utgangspunkt og hvordan han på 70- og 80-tallet fant en gryende interesse i urbefolkningens ritualer, håndverkstradisjoner og forhold til naturen. Denne dreiningen kan sammenstilles med hvordan 1900-tallet omvurderte den vestlige kunsthistoriske ikonografien, og vendte oppmerksomheten i retning ikke vestlige kulturer i håp om å finne en ny estetisk tilnærming. Med denne motstandens estetikk skaper Breivik sitt sluttpartitur, før han dør i 2016. Portrettserien ble vist i Kunstakademiets saler i Stockholm (2019) kuratert av Sune Nordgren. Det ble også produsert en bok, The War Paint Box, på Press forlag samme år som vant Sølv i klassen for vakreste Artist book i 2019. Redaktørene for boken var Bård Breivik, Sune Nordgren, Greger Ulf Nilson og Anders Bergesen.

Design og utvikling: Innoventi