CHIPPEWAR – Jay Soule

07. September - 13. Oct 2019 - Bomuldsfabriken

Multimedieartisten Jay Soule, også kjent som CHIPPEWAR, tilhører urfolket Chippewas of the Thames First Nation (Deshkaan Ziibing Anishinaabeg) i provinsen Ontario i Canada. Kunstnernavnet Chippewar referer til det fiendtlige forholdet mellom Canadas urbefolkning, som har bebodd landet i uminnelige tider, og myndighetene som styrer der. Chippewar er også en påminnelse om hvor viktig rolle den tradisjonelle krigeren har spilt i urfolkenes kulturer over hele Nord-Amerika opp til våre dager. Chippewar forteller sitt folks historie gjennom fiktive filmplakater, som refererer til Hollywoods fremstilling av urfolk som noe fremmende og eksotisk, men som også avdekker en mørk historie om kolonialistiske overgrep mot Canadas opprinnelige befolkning. I tillegg til billedkunsten sin, jobber Soule med klesdesign.

Design og utvikling: Innoventi