Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

EDENS HAGE osv! 15. June - 01. Sep 2013 - Bomuldsfabriken Kunsthall

 

 

 

Samtaler med dramatiker, forfatter og mytolog Terje Nordby har resultert i tekster til flere verk. I utstillingen opptrer bilde og tekst parvis. Innholdet i tekstene er fylt med kunnskap, myter og eventyr. Tekstene tar opp spørsmål som også er aktuelle i dag. Tekst og bilde er selvstendige verk bygget rundt et felles tema.

 

Den tekstile tradisjonen, som Rasmussen henter sine motiv fra, er ofte fylt av vennlige symboler på lykke og trygghet. Mytene er derimot de store fortellingers arena; her skapes verden og her går den under.

 

Rasmussen har sin utdannelse fra Statens høyskole for kunsthåndverk og design i Bergen med hovedfag i 1992. Hun er født i Kristiansand i 1958, bor og arbeider i Oslo med atelier på Hovedøya.

 

Kritikk i Færdelandsvennen av billedkunstner Johan Otto Weisser

Kritikk i Klassekampen av kritiker/kunsthistoriker Øivind Storm Bjerke

Informasjon om Inger Johanne Rasmussen

 

 

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks