Vi holder åpent tirsdag til søndag
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: 12:00 - 16:00

FILMPROGRAM 28. June - 21. Aug 2016 - Bomuldsfabriken Kunsthall

 

 

 

Bøygen/The Boyg

Bøygen er den kvelende kraften som får deg til å velge minste motstands vei. Som tapper deg for energi og blir større jo mer du kjemper imot. Seks minutter visuell og musikalsk remix av Ibsens Peer Gynt, norsk folketro, Edvard Griegs musikk og lammende panikkangst.

 

Kristian Pedersen (f. 1980) er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og arbeider som formgiver og animatør i Oslo. Tidligere filmer i Grimstad: Norangsdalen (2010), Viva Zombatista (2011), Bokstavene (2011), Bølgeslag (2014) og Pipene (2015).

 

The Boyg is a force that exhausts you and makes you take the path of least resistance. With it’s draining energy it only grows stronger the more you fight it. A six minute long visual and musical remix of Ibsens Peer Gynt, Norwegian folklore, Edvard Griegs muic and paralyzing anxiety.

 

Kristian Pedersen (b. 1980) has a MA from Bergen Academy of Art and Design. He works as a designer and animator in Oslo. Pedersen has participated at The Norwegian Short Film Festival with the following films: Norangsdalen (2010), Viva Zombastia (2011), Bokstavene (2011), Waves (2014) and The Pipes (2015).

 

Director: Kristian Pedersen / Editing: Kristian Pedersen / Music: Erik Hedin / Sound: Erik Hedin / Set Production: Kristian Pedersen / Animation: Kristian Pedersen / Producer: Lise Fearnley, Tonje Skar Reiersen / Financing: Norsk filminstitutt / Contact: Lise Fearnley, Mikrofilm AS, Sagveien 23F, 0459 Oslo, T: +47 92287236, E-mail: lise@mikrofilm.no

 

 

Retrett/Retract

Gritt arbeider med å sette sine teorier ut i praksis som nyankommen bevegelseskunstner til landet for de selverklærte vinnerne av verdenslotteriet. Vi følger henne i hennes nye hverdag, og gjennom en fabulerende stemme oppdager vi et menneske med et stort gap mellom sin indre og ytre verden.

 

Itonje Søimer Guttormsen (f. 1979) er utdannet filmregissør fra Den norske filmskolen og studerer nå på Akademin Valand ved Universitetet i Göteborg. Hun er produsent i sitt eget selskap Andropia og kunstnerisk leder for filmfestivalen Byfilmmer. Søimer Guttormsen debuterte på Kortfilmfestivalen i 2005 med filmen Irma ut i verden.

 

Gritt fights to put her own theories in practice as a newly arrived artist to the land of self-declared winners of the world lottery. We follow her in situations in her new life and through a fabulating voice we find a person with a big gap between her inner and outer world.

 

Itonje Søimer Guttormsen (b. 1979) has a BA in Directing from The Norwegian Film School and is currently studying at Valand Academy in Gothenburg. She is a producer at her own company Andropia and the artistic leader for the film festival Byflimmer. Her first film Irma ut i verden screened at The Norwegian Short Film Festival in 2005.

 

Director: Itonje Søimer Guttormsen / Script: Itonje Søimer Guttormsen / Photo: Patrik Säfström / Editing: Itonje Søimer Guttormsen / Music: Erik Ljunggren / Sound: Erik Ljunggren / With: Birgitte Larsen, Hanne Skille Reitan, Marte Wexelsen Goksøyr, Marianne Stormoen, Andrea Bræin-Hovig, Mattis Hermann Nyqvist / Producer: Itonje Søimer Guttormsen / Financing: Norsk filminstitutt, Kvinesdal Kommune / Contact: Itonje Søimer Guttormsen, Andropia, Hølandsgt 25, 0655 Oslo, T: +47 97794363, E-mail: itonje@andropia.no

 

 

Prosess: Pust/Process: Breath

En kjemisk kjærlighetshistorie.

 

Line Klungseth Johansen (f. 1981) har en mastergrad i filmvitenskap fra NTNU. Hennes tidligere filmer har vunnet flere priser og blitt vist på festivaler over hele verden. I 2015 deltok hun på Kortfilmfestivalen med musikkvideoen The Fjords – All In.

 

A chemical love story.

Line Klungseth Johansen (b. 1981) has an MA in Film Studies from the Norwegian University of Science and Technology. Her previous films have been screened at festivals worldwide and have won several awards. In 2015 she was represented in the Grimstad festival programme with the music video The Fjords – All In.

 

Director: Line Klungseth Johansen / Script: Line Klungseth Johansen / Photo: Øystein Moe / Editing: Line Klungseth Johanse / Music: Kristoffer Lo / Sound: Gisle Tveito / Producer: Line Klungseth Johansen / Financing: Norsk filminstitutt, Midtnorsk Filmsenter / Contact: Line Klungseth Johansen, Nedre Ila 39, 7018 Trondheim, T: +47 97508056, E-mail: lineinel@gmail.com

 

 

The Collectors

Filmen tar utgangspunkt i fire malerier av David Hockney fra perioden 1965–1972. Den er spilt inn i California, og er del av en serie kortfilmer hvor kunstneren tar i bruk appropriasjon som del av sin teknikk.

 

Sabina Jacobsson (f. 1967) er en svensk kunstner som bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og jobber med film, foto, installasjon, videodesign og scenekunst. Kortfilmen hennes Oppgjøret ble vist under Kortfilmfestivalen i fjor.

 

Four paintings by David Hockney from the period 1965–1972 are the starting point of this film, which is shot in California. The film is part of a series of shorts in which the artist uses appropriation as part of her technique.

 

Sabina Jacobsson (b. 1967) is a Swedish artist who lives in Oslo. She graduated from Trondheim Academy of Fine Art in Trondheim and works with film, photography, installation, video design and performing arts. Her short The Confrontation was screened at The Norwegian Short Film Festival in 2015.

 

Director: Sabina Jacobsson / Script: Sabina Jacobsson / Photo: Sabina Jacobsson / Editing: Sabina Jacobsson / Music: Per Platou / Sound: Per Platou / Set Production: Sabina Jacobsson, Tina Holth / With: Guinevere Turner, Agnes Olech / Producer: Sabina Jacobsson / Financing: Billedkunstnernes Vederlagsfond, Norsk kulturfond, Norsk Fotografisk Fond / Contact: Sabina Jacobsson, Gråbrødreveien 11, 0379 Oslo, T: +47 97031621, E-mail: post@sabina.no

 

 

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks