Velkommen!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: 12:00 - 16:00

FORTELLINGER FRA ANDRE ETASJE 07. September - 13. Oct 2019 - Bomuldsfabriken Kunsthall

 

 

 

I denne rikt sammensatte presentasjonen møter vi kunstnere med vidt forskjellige bakgrunn og kunstnerisk særpreg, der fellesnevner er at deres kunst gir assosiasjoner til eventyr eller surrealistiske fortellinger, der kunstneren utgår fra subjektiv fantasi og/eller opplevelser fra barndom og oppvekst. Gjennom hver og ens unike billedspråk får vi ta del i fortellinger som utfordrer vår forestillingsevne og foreslår nye måter å tolke virkeligheten på. Finstemte malerier av øde industrilandskap der stillheten ruger på noe ukjent eller urovekkende, fortellinger om Mr. Walker, døden og det å være menneske, eller svevende eldgamle troll som tegner med musikk. Vi møter forseggjorte portretter av barn og dyr og ulike symboler for jordisk lykke, der plutselig sorte blekk-klatter og merkelige detaljer forstyrrer idyllen. I tilegg eventyr med utsøkte tegninger av fabelvesen som boltrer seg i tapte paradis og mytisk natur.

 

 

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks