GRANDE FINALE – konsert

17. November 2018 - Bomuldsfabriken

Ingenting varer evig! LEMUR avrunder sin tid som kuratorer for Bomuldsfabriken Kunsthalls konsertserie PB1898. Serien avsluttes med en storslagen Grande Finale! Lemur har invitert med seg et knippe av Norges fremste samtids- og improvisasjonsmusikere til å fremføre et nykomponert verk spesielt for anledningen. Ensemblet består denne gangen av Bjørnar Habbestad, fløyte, Espen Reinertsen, altsax, Morten Barrikmo, bassklarinett/kontrabassklarinett, Eivind Lønning, trompet, Hild Sofie Tafjord, horn, Martin Taxt, tuba, Kari Rønnekleiv, fiolin, Ole Henrik Moe, fiolin/bratsj, Tanja Orning, cello, Lene Grenager, cello, Michael Duch, kontrabass, Jennifer Torrence, slagverk og Ane Marte Sørlien Hoen, slagverk. Lydtekniker Christian Obermayer. Vi takker LEMUR for et kunstnerisk bunnsolid og variert program, for at vi har fått være mottaker for viktige impulser og store musikalske opplevelser gjennom 7 år og for et godt samarbeid. Og til slutt; en stor takk til vårt trofaste og entusiastiske publikum.

 

 

Konserten er gratis og starter kl 15.  Velkommen!

 

LEMUR sier:

 

I 2010 holdt vi for første gang konsert i Bomuldsfabriken. Vi møtte et flott konsertlokale og et fantastisk engasjert og lydhørt publikum, og visste umiddelbart at vi ønsket å spille videre på ressursene og mulighetene som fantes her. Konsertserien PB1898 har vært arrangert siden 2011 som et møtepunkt mellom en kunsthall og et ensemble, hvor vi har fått kuratere program i sammenheng med Kunsthallens utstillinger. Med samarbeidet mener vi å ha utviklet en av Norges mest særegne konsertserier, hvor den kuratoriske praksis på bildekunst- og samtidsmusikkfeltet har vært kvalitativt sidestilt. Gjennom seriens sju sesonger har kremen av norske utøvere og tilreisende internasjonale artister presentert samtidsmusikk i alt fra solo- til ensembleformat.

 

Nå mener vi det er på tide å sende stafettpinnen videre og gi andre utøvere, kunstnere og miljøer muligheten til å utvikle denne virksomheten videre. Vi takker for oss med et bestillingsverk, en aldri så liten hyllest til Kunsthallen og dens leder og kurator, som takk for at vi har fått jobbe langsiktig og kreativt gjennom konsertserien.

 

På overflaten er verket en hommage til Bomuldsfabrikens leder og kurator, og en direkte konsekvens av samarbeidet mellom Lemur og Solberg, som sammen har utviklet prosjektet — og konsertserien — PB1898.

 

På et dypere, mer grunnleggende vis, viser verktittelen til den amerikanske komponisten Morton Feldmans praksis. Han brukte dedikasjoner som titler ved storparten av verkene i produksjonen hans fra 1975 og fram til han døde i 1987.

 

To underliggende fellestrekk binder disse to aspektene sammen på en sterkere måte: Tekstil- og vevkunst dukker jevnlig opp som referanser i Feldmans komposisjonsteknikk, og linken til Bomuldsfabrikens historie blir dermed åpenbar. På et materialnivå vil Lemur arbeide musikalsk med ulike vevteknikker, og bruker forskjellige konsepter for å flette sammen grupper og tråder av lydmateriale.

 

Verket er utviklet spesielt for Bomuldsfabrikens utstillingsrom, der en detaljert bruk av kunsthallens akustikk står sentralt. Blant annet vil akustikken påvirke hvordan musikerne er plassert i verket. Tenkningen om rom, akustikk og plassering er sentralt både i Lemurs kompositoriske praksis og ved kurateringen av konsertserien PB1898.

 

Verket vil dermed — både i valg av materiale, musikere og i romarbeid — symbolisere grunntanker i vårt samarbeid.

 

 

Design og utvikling: Innoventi