Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

GREENHOUSE 02. September - 15. Oct 2017 - Bomuldsfabriken Kunsthall

 

 

 

Kritikk i Fædrelandsvennen:3-17

 

 

Verksliste_3-17

 

Signe Solberg / NRK Sørlandet

 

Både materialene og bearbeidingen bærer preg av tyngde og fysisk arbeid. Verkene er konstruert av enkeltdeler som hun sveiser sammen. Deretter monteres de til omfattende skulpturer og installasjoner. For Solberg er det viktig at enkeltdelene aldri er større eller tyngre enn at hun selv kan bære dem; kroppens kapasitet blir dermed en vesentlig betingelse for utformingen av skulpturens enkeltdeler, mens de til sammen danner en monumental helhet. Slik oppstår et spenn som balanserer mellom kropp og verk, mellom det balanserte og det asymmetriske, det myke og det harde, det tydelige og det tvetydige.

 

Det visuelle spenner fra et minimalistisk til et konstruktivistisk uttrykk der nærheten til materialet og hele prosessen fra idé til utførelse og konstruksjon spiller en sentral rolle. Solberg arbeider med skulptur, rom og abstrakt form og er interessert i hvordan vi lar oss påvirke av det abstrakte, finner mening i det og lager våre egne historier rundt det:

 

«Gjennom skulptur, installasjon og stedspesifikk kunst utforsker jeg disse problemstillingene. Materialkombinasjoner, teknikk og form er virkemidlene jeg bruker for å skape visuelle spenningspunkter mellom det konstruerte og organiske. Jeg ønsker å formidle mine egne historier, enten fiktive eller ekte, samtidig som arbeidene er åpne for tolkning. Målet er å engasjere betrakteren til å lage sine egne. Gjennom bestandige materialer lever verkene liv” som stadig er i endring ettersom omgivelsene forandrer seg. Jeg henter inspirasjon i det som er glemt, men som ikke lar seg utslette, i det monumentale og brutale, i det fysiske og det taktile. Nærhet til materiale og prosess har alltid stått i fokus da jeg har en solid forankring i håndverket. Det har gitt meg frihet, muligheter og en dypere forståelse for det jeg arbeider med.»

 

I valget av form og materialer trekkes forbindelser mellom Solberg og en modernistisk tradisjon innenfor kunst. Hun benytter enkle geometriske former som danner gjentakende mønstre og dermed knyttes skulpturene til minimalismen. Samtidig knytter de industrielle materialene og konstruksjonene verkene til konstruktivismen. Kombinert med at de ofte er plassert direkte på gulvet, dannes det en distanse til de klassiske skulpturidealene.

 

Vi finner det samme rene, abstrakte og geometriske formspråket uttrykt i tegningene og fotografiene hennes. På Bomuldsfabriken presenterer vi hennes siste verk innen skulptur, installasjon, foto, maleri og tegning.

 

Signe Solberg har en MA i kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2011. Siste utstilling var på Vigelandsmuseet i Oslo. I Arendal kunstforening med TIMBER i 2011. Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, bl.a. på Sørlandets Kunstmuseums jubileumsutstilling i 2015, Kunsthåndverk 2015, SLUMP Luck by Chance på Bomuldsfabriken Kunsthall i 2012 og TENDENSER 2012 på Galleri F15, Jeløy, Moss. Solberg har nettopp avsluttet et større utsmykkingsoppdrag ved Kirkenes nye sykehus. Videre har hun mottatt en rekke stipender som bl.a. Aust-Agder fylkeskommunes kunstnerstipend i 2012 og tre-årig arbeidsstipend fra Norske Kunsthåndverkere i 2013. Hun er medlem av NBK (Norske Billedkunstnere) og NBF (Norsk Billedhuggerforening).

 

 

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks