HUSET SPILLER – konsertprosjekt

27. October 2018 - Bomuldsfabriken

HUSET SPILLER er et kunstprosjekt for og med barn og profesjonelle kunstnere; en tverrkunstnerlig kunstproduksjon av musikerkollektivet LEMUR. I samarbeid med Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal har Lemur også to ganger tidligere initiert, kuratert og gjennomført to storstilte samarbeidsprosjekter. Felles for disse er ønsket om at barn skal få møte kunst de ellers sjelden opplever, og samtidig gi dem verktøy til å tilnærme seg en skapende og utøvende prosess på egne premisser. Kunstnermøtene, muligheten til å se og diskutere med profesjonelle kunstnere, står også sentralt.

 

 

Programmet starter kl 13. Gratis inngang. Velkommen!

 

I vår tredje gjennomføring ønsker vi å fokusere på deltagernes forhold til en kunstnerisk prosess. Prosjektet Huset spiller! starter derfor med en workshop, hvor de unge sammen med et utvalg av de medvirkende kunstnerne får i oppgave å formulere spørsmål som prosjektet kan svare på. Disse problemstillingene blir bearbeidet av LEMUR og omsatt til repertoar, materiale, komponenter og kunstmøter som blir lagt til grunn for neste runde.

 

Som en overordnet føring ligger et ønske om å problematisere forhold mellom bruddstykker og helhet samt et ønske om å inkorporere LEMURs arbeid med romlige strategier i et større prosjekt. Den strukturelle inndelingen har så langt fordret at de ulike barne- og ungdomsgruppene har arbeidet hver for seg og med hver sine bestanddeler før de kommer sammen. En oppgave for kunstnerne i prosjektet vil derfor være å lage et verk som avslutter forestillingen, hvor hele huset og alle deltagerne spiller sammen.

 

Lemur

 

 

Design og utvikling: Innoventi