INGRID BERGER MYHRE / performance

11. April 2015 - Bomuldsfabriken

Ingrid Berger Myhre jobber stort sett i samarbeid med andre kunstnere, men dukker nå og da opp i soloformat. I begge tilfeller står språk og tekst sentralt, satt i – eller opp mot – sceniske kontekster. Arbeidet hennes leker seg med både språklige bilder og bilder som språk for å skissere det som kunne ha funnet sted, men som ikke gjør det fordi det blir, nettopp, beskrevet i stedet. Berger Myhre bor for øyeblikket i Frankrike, hvor hun avslutter sin mastergrad i "Research and performance".

 

 

Kuratorer: Guro Moe, Hanne Rekdal og Lasse Passage

Konsertserien mottar tilskudd fra Norsk kulturråd og Fond for utøvende kunstnere.

 

 

Design og utvikling: Innoventi