ELIN ØYEN VISTER + NIKLAS ADAM / konsert

09. May 2015 - Bomuldsfabriken

Elin Øyen Vister har bakgrunn som lydkunstner, komponist og artist under navnet DJ Sunshine. Niklas Adam jobber på grensen mellom billedkunst og musikk. Lyd, bevegelse, persepsjon og hvordan vi velger, eller er begrenset til, å fortolke omverdenen er et tilbakevendende tema i arbeidet hans.

 

 

Øyen Vister har utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen og Nordic Sound Art Joint Study-programmet ved Kunstakademiet i Trondheim. Blant hennes pågående prosjekter er Soundscape Røst. Her utforsker Vister de hurtig skiftende lydmiljøet på Røst i Lofoten, som resultat av den globale klimakrisen. Hennes kunstneriske praksis er bred og omfatter feltopptak, installasjon, komposisjon, performance, skulptur, liveimprovisasjon, radio, lyd til film samt stedsspesifikke lydarbeider. Hun er opptatt av lytting som kunstnerisk praksis og finner stor inspirasjon i amerikanske Pauline Oliveros’ Deep Listening practice.

 

Adams utgangspunkt karakteriseres av en problematisering og kritisk stillingtagen til det å fremføre musikk. Adam ønsker å undersøke muligheten for at komme løs fra tradisjonelle adferdsmønstre som følger vår rasjonelle tekning og den umiddelbarheten som vi som oftest forventer innen musikk og kommunikasjon. Resultatet er ofte en krevende og tålmodig musikk.

 

Kuratorer: Guro Moe, Hanne Rekdal og Lasse Passage

Konsertserien mottar tilskudd fra Norsk kulturråd og Fond for utøvende kunstnere.

 

Design og utvikling: Innoventi