Vi holder åpent tirsdag til søndag
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: 12:00 - 16:00

FILMPROGRAM 14. June - 24. Aug 2014 - Bomuldsfabriken Kunsthall

 

 

 

Opp ned er alt abstrakt … sa pappa

2014 | DCP | 32 min

Jo, hun skjønner jo det … at uten signatur er det fritt fram. Men allikevel … man kan ikke se bort fra tyngdekraften. Og noen trenger en sokkel for ikke å falle ned.

 

Anne Haugsgjerd (f. 1944) er utdannet som grafisk formgiver ved Statens håndverk- og kunstindustriskole. Hun har siden 1986 arbeidet med bøker, tidsskrifter og selvbiografisk film.

 

Yes, she knows … that without a signature it’s free for all. But still … one cannot ignore gravity. And some need a pedestal to keep from falling.

 

Anne Haugsgjerd (b. 1944) was educated as a graphic designer at the Norwegian National Academy of Craft and Art Industry. She has since 1986 worked with books, periodicals and autobiographical films.

 

Director: Anne Haugsgjerd | Script: Anne Haugsgjerd | Photo: Anne Haugsgjerd | Editing: Terje Paasche| Music: Merete Mongstad | Sound: Merete Mongstad | Financing: Fond for lyd og bilde | Producer: Anne Haugsgjerd | Contact: Anne Haugsgjerd, Blomsterveien 3b, 1450 Nesoddtangen T: +47 92613362 E-mail: a.haugsgjerd@mac.com

 

Club 7

2014 | DCP | 25 min

Club 7 var motkulturens og hippiebevegelsens mest markante forum i Oslo fra 60-tallet og drøyt 20 år fremover. En symfonisk og assosiativ film som utforsker livsløpet og samtiden til stedet som er blitt beskrevet som 20 år med kontinuerlig improvisasjon.

 

Even G. Benestad (f. 1974) har tidligere regissert Amanda-vinneren Alt om min far (2002) og Natural Born Star (2007).

 

August B. Hanssen (f. 1976) har i løpet av de siste ti årene arbeidet hovedsakelig med dokumentarer, men også fiksjonsfilm. Benestad og Hanssen har tidligere co-regissert kinodokumentaren Pushwagner (2011).

 

Club 7 was the most distinctive Oslo forum for counter culture and the hippie movement from the 1960s and the following two decades. A symphonic and associative film exploring the years and the contemporary times of a place that has been described as 20 years of continuous improvisation.

 

Even G. Benestad (b. 1974) has previously directed the Amanda-winning documentary All About My Father (2002) and Natural Born Star (2007).

 

August B. Hanssen (b. 1976) has for the last ten years primarily worked with documentaries, but also fiction films. Benestad and Hanssen have previously co-directed the documentary Pushwagner (2011).

 

Director: Even G. Benestad, August B. Hanssen | Photo: Even G. Benestad, Karianne Berge | Editing: Erik Andersson | Music: Topscore Sound: Bernt Syversen | Producer: Carsten Aanonsen | Contact: Karianne Berge, Indie Film, Ostadalsveien 35, 0753 Oslo, T: +47 97504300, E-mail: karianne@indiefilm.no

 

Bølgeslag

2013 | DCP | 2 min

Bølgeslag er basert på tre dikt fra Tor Ulvens diktsamling «Forsvinningspunkt».

 

Kristian Pedersen (f. 1980) har studert visuell kommunikasjon ved Kunsthøgskolen i Bergen, og arbeider som selvstendig animatør og formgiver i Oslo. I samarbeid med mikroforlaget Gasspedal produserer og formidler han poesi-filmserien Gasspedal animert.

 

Waves is based on three poems from Tor Ulven’s poetry collection «Forsvinningspunkt» («Point of Disappearance»).

 

Kristian Pedersen (b. 1980) studied visual communication at Bergen Academy of Art and Design, and works as an independent animator and designer in Oslo. In co-operation with the small press publisher Gasspedal, he produces and promotes the poetry film series Gasspedal animert.

 

Director: Kristian Pedersen | Script: Tor Ulven | Photo: Kristian Pedersen | Editing: Kristian Pedersen | Sound: Kristian Pedersen | Animation: Kristian Pedersen | Financing: Kulturrådet, Gyldendal | Producer: Harald Fougner, Audun Lindholm | Contact: Kristian Pedersen, Romsdalsgata 9a, 0556 Oslo, T: +47 90592371, E-mail: kristian.pdrsn@gmail.com

 

Money Back, Please

2013 | DCP | 11 min

Når ei åtte år gammel romani-jente går inn på et kjøpesenter for å varme seg, kan folks fordommer bli satt på prøve. Vi velger ofte å følge regler og prosedyrer i situasjoner hvor det eneste man behøver å være er et medmenneske.

 

Even Hafnor (f. 1985) har filmutdannelse fra Australia. Hans kortfilm Det norske språk ble vist på Kortfilmfestivalen i 2012. Money Back, Please er Hafnors mest omfattende kortfilmprosjekt til nå.

 

When an 8-year-old Romani girl enters a shopping centre to keep warm, people’s prejudices are put to the test. We often choose to follow rules and procedures in situations where the only thing you need to be, is a fellow human.

 

Even Hafnor (b. 1985) studied film in Australia. His short The Norwegian Language was screened in Grimstad, 2012. Money Back, Please is Hafnor’s most comprehensive short film project so far.

 

Director: Even Hafnor | Script: Trond Arntzen | Photo: Cecilie Semec | Editing: Sigurd Solen | Sound: Martin Tur Eriksen | With: Jeanne Bøe, Silje Aas Meyer, Arne Vilhelm Tellefsen, Alexander de Senger, Line Marie Østerhus, Delia Borcoman, Nara Nyvoll Walker | Financing: Sørnorsk Filmsenter, Fond for lyd og bilde | Producer: Marte Blyseth Pedersen, Stine Blichfeldt | Contact: Stine Blichfeldt, De jentene der Filmproduksjon AS, Konows gate 30 m, 0196 Oslo, T: +47 40241064, E-mail: dejenteneder@gmail.com

 

15:05

2014 | ProRes | 4 min

Videoen er basert på TV-reportasjer om den rituelle minnemarkeringen av det eksakte tidspunktet for Josip Broz Titos død – 4. mai 1980 kl. 15.05, i løpet av åtte sammenhengende år (1981–1988).

 

bull.miletic består av Synne Bull (f. 1973) og Dragan Miletic (f. 1970), begge basert i Oslo. Arbeidene deres tar opp grunnleggende spørsmål om hvordan levende bilder, arkitektur og digitale medier transformerer rammene for menneskelig erfaring.

 

This video is based on news reports covering the commemorative ritual marking of the exact moment of Josip Broz Tito’s death – 4th May, 1980 at 15:05, over eight consecutive years (1981–1988).

 

bull.miletic consist of Synne Bull (b. 1973) and Dragan Miletic (b. 1970), both based in Oslo, Norway. Their works addresses basic questions of how moving images, architecture and digital media transform the frame of human experience.

 

Director: bull.miletic | Editing: bull.miletic | Sound: bull.miletic | Producer: bull.miletic | Contact: bull.miletic, Jarlsborgveien 38, 0379 Oslo T: +47 40049366 E-mail: bull.miletic@yahoo.com

 

Prosperous Mountain

2013 | DCP | 16 min

Det globale mangfoldet av i planter blir raskt mindre. Klimaendringer og politiske konflikter truer internasjonale frøbanker. Et globalt hvelv har blitt konstruert i Arktis for å lagre duplikater av plantefrø for å sikre verdens fremtidige matvareforsyninger.

 

Heidi C. Morstang (f. 1972) arbeider med levende bilder, foto og eksperimentelle dokumentarfilmer. Hennes arbeider er rotfestet i det fysiske, og hun interesserer seg for sosial, kulturell, mytologisk og arkeologisk historie forankret i landskaper. Hun anvender bilder for å utforske de subtile forbindelsene mellom dem.

 

Global plant diversity rapidly declines; climate change and political conflicts threaten the presence of international seed banks. A global seed vault has been constructed in the Arctic in order to store duplicates of food crop seeds and secure the world’s future supply.

 

Heidi C. Morstang (b. 1972) works with moving image, photography and experimental documentary film. Her work is rooted in the physical and she is interested in social, cultural, mythological and archaeological history embedded in landscapes. She uses images to explore the subtle relationships between them.

 

Director: Heidi C. Morstang | Photo: Patrik Safstrom | Editing: Heidi C. Morstang | Sound: Paul Donovan | Producer: Heidi C. Morstang | Contact: Heidi C. Morstang, Scott building 116, Plymouth University, Drake Circus, PL48AA Plymouth, UK T: +44 7984157468, E-mail: heidi.morstang@plymouth.ac.uk

 

 

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks