Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

KRIGSBILDER 20. June - 23. Aug 2015 - Bomuldsfabriken Kunsthall

 

 

 

 

Fvn_kritikk_4-15

 

Utstillingen viser hvordan sentrale kunstnere som Arne Ekeland, Reidar Aulie og Kai Fjell opplevde samtidens brutale virkelighet. Kurt Schwitters og Rolf Nesch flyktet fra nazismen og skapte kunst i norsk eksil. Satiretegneren Ragnvald Blix fortsatte sin bitende nazi-kritikk fra Sverige dit Jakob Weidemann flyktet fra tysk arbeidstjeneste og meldte seg for de norske styrkene. Kåre Øijord og Odd Nansen har skildret redslene i konsentrasjonsleirene Buchenwald og Sachsenhausen. Kunststudentene Ruth Maier og Oleg Krohn ble drept. Maier var jøde og ble sendt til Auschwitz, Krohn ble skutt av Gestapo i Oslo.

 

Mens Reidar Aulies 9. april 1940 er et ikonisk verk mange har et sterkt forhold til er Sigurd Winges Hitler-karikatur Messias, tegnet for den illegale presse, lite kjent. Harald Damsleths propagandakunst og Wilhelm Rasmussens portrett av Vidkun Quisling har sjelden vært vist siden 1945. Utstillingen formidler gripende og dramatiske historier om motstandskamp og flukt og viljen til å skape under farlige og vanskelige omstendigheter. Også nazistenes og medløpernes visuelle ytringer kan sees i utstillingen.

 

Dette kunstneriske universet der krig, terror og overgrep mot åndsfrihet tematiseres er like aktuelt i dag, særlig etter angrepene mot satiretidsskriftet Charlie Hebdo som representerer en brutalitet i omgangen med kunstuttrykk man knapt har sett i Europa siden det tredje riket. Slike hendelser gjør det viktig å ta et historisk tilbakeblikk på krigsårene da norsk kunst ble kneblet og kunstnere risikerte livet ved å tegne karikaturer og skape politisk kunst. Utstillingens over 100 verk av rundt 30 kunstnere gir en unik mulighet til å gå inn i vår nære fortid og en del av kunsthistorien som aldri tidligere er vist i full bredde.

 

Verkene er lånt inn fra blant annet Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Kurt und Ernst Schwitters Stiftung Hannover, Trondheim kunstmuseum, Drammens Museum / Holmsbu Billedgalleri, Nordnorsk Kunstmuseum, Rustkammeret, Norsk Rettsmuseum, Eidsberg Sparebank, Nordea Bank Norge og tallrike private samlinger.

 

Kurator: kunsthistoriker Kathrine Lund

Produsent bok/utstilling: Bomuldsfabriken Kunsthall

Prosjektkoordinator/utstillingsdesign: Harald Solberg

 

Prosjektet har mottatt tilskudd fra Fritt Ord

 

Verksliste_KRIGSBILDER_4-15

 

I forbindelse med åpningen lanseres boken KRIGSBILDER – kunst under okkupasjonen 1940-45. Boken kan kjøpes i Bomuldsfabriken eller bestilles på mail post@bomuldsfabriken.no

 

 

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks