Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

Kunstnerpresentasjon: Bjørn Askefoss 16. juni kl. 13:00 - Bomuldsfabriken Kunsthall

Velkommen til kunstnerpresentasjon med Bjørn Askefoss! 

Søndag 16.05.24 kl. 13:00-14:30
Bomuldsfabriken Kunsthall, 3. etg.
Enkel servering. Gratis inngang.

Kunstkritiker Lotte Sandberg skrev i Aftenposten om Askefoss´ lydinstallasjon «Silent Music»; «Duse fotografier av steder i Paris skifter i takt med betrakterens bevegelser i rommet. Fra høyttalerne i Haugar Vestfold Kunstmuseums åttekantede rom strømmer «bylyd». Lydsporet i Bjørn Askefoss´ installasjon har røtter i den eksperimentelle musikkens bruk av omgivelseslyder og bidrar til verkets omsluttende opplevelse av urban kompleksitet,- et av høydepunktene i utstillingen «Byliv»-storbyens puls i kunsten». Sandbergs kritikk av lydinstallasjonen «Silent Music» redegjør presist for det kunstneriske slektskap til 60-tallets eksperimentelle lydkunst og konseptkunst. I installasjonen er stillhet, i en abstrakt betydning, et sentralt tema.

Bjørn Askefoss er utdannet skulptør ved Statens Kunstakademi i Oslo, har Kunsthistorie fra Universitetet i Oslo, og Mastergrad fra University of Birmingham, UK. Han har en lang rekke utstillinger bak seg i inn- og utland. Askefoss er en av pionérene innen lydkunst her til lands. Den gangen fantes det ikke kulturell infrastruktur for lydkunst og han søkte å utvide sitt språk innen lyd ved å oppsøke lydmiljøene ved NOTAM i Oslo, senere ved IRCAM Centre Pompidou i Paris, DIEM i Århus, og CCRMA ved Stanford University, US og sist ved University of Birmingham, UK. Et sjelssettende møte var da Askefoss møtte kunstneren Lawrence Weiner og fikk anledning til å samtale med ham om det faglige. Askefoss ble da klar over lydkunstens selvfølgelige tilhørighet til billedkunstfeltet, og at urbane lyder i kunstrommet følgelig kan defineres som «Nonsite», med andre ord et bilde, en metafor for «Site».

Askefoss´ arbeide beveget seg i de tidligere år gradvis mot dette mantra: «Jeg har ingenting å si, sier det, og kaller det poesi». I senere arbeider forekommer det lyd, bilde og tekst i hans verker. Askefoss forsøker å stille sammen simultane virkeligheter, implisitt en referanse til stillhet. Lydens natur gjør at rommet hvor kunsten vises blir en integrert del av verket. Stillhet kommer naturlig inn som både en dempning av subjektivitet, og også dempning av tilhørighet til deler av kunsthistorien, eller kanskje ikke? Aleatorisk komposisjon, glitch, og fokus på mellommenneskelige forhold som kultur, universelle overganger og meningsbygging, samt geologisk struktur og konkrete offentlige urbane rom manifesteres som estetisk tilfang i kunstrommet.

Da mange av hans tidligere verker var stedsspesifikke og rombaserte, ønsker Askefoss å vise kunst i en form «skreddersydd» for presentasjon ved Bomuldsfabriken Kunsthall. To nye arbeider utformet for anledningen som en fire kapitlers Odyssé, altså diffusert lydkunst med tilhørende video etc, venter de fremmøtte. Kapittel tre inneholder et kunstnerisk samarbeide med kollega Fanni Sara Istenes i form av vokal lydkunst. Presentasjonen, som har fått tittelen «Culture Walk», varer i tre kvarter pluss påfølgende dialog og spørsmål. Med dette forsøker Askefoss å gjenskape og å formidle stemninger, ideer og erfaringer fra tidligere arbeider, og samtidig presentere visjoner til nyere verk.

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks