Velkommen!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: 12:00 - 16:00

KUNSTNERSTIPEND 2018 17. December 2017 - Bomuldsfabriken Kunsthall

 

 

 

Juryens begrunnelse:

 

Terje Abusdal presenterer et solid prosjekt som er spennende og interessant både teknisk sett, i et kunstnerisk og i et samfunnsmessig perspektiv.

 

Abusdal bruker historiefortelling som inngang til kunsten sin, og ønsker at kunsten skal ha en funksjon utover det formale og estetiske. Prosjektet «The Bardo» trekker linjer mellom den nære fortiden i lokalhistorien på en slik måte at det samtidig tar opp universelle temaer.

 

«Bardo» betyr «mellom to» på tibetansk, og betegner en overgangstilstand mellom død og gjenfødsel der bevisstheten forbereder seg på å ta en ny livsform. Prosjektet omhandler kunstnerens eget fødested, bygda Evje i Aust-Agder. Med utgangspunkt i sin egen fødsel og research om dem som døde i samme område inntil 49 dager tidligere, vil Abusdal lete etter slektskap mellom dem og ham selv, og knytte dette til lokale steder. Ved hjelp av 3D-teknologi skal han ta digitale avstøpninger av disse, og resultatet blir en virtuell verden som sammen med fotografier, installasjoner og dokumentasjon etter de avdøde blir grunnlaget for en utstilling med lokal forankring og et universelt tema; hvor kommer vi fra og hva er det som gjør at vi er den vi er?

 

I sin vurdering har juryen vektlagt både prosjektets kunstneriske og innovative karakter og dets konkrete tilknytning til Aust-Agder. Sentrale temaer her er både nær historie og vårt behov som mennesker for å knytte oss til et sted som utgjør en viktig del av vår egen identitet.

 

Terje Abusdal (f. 1978) er født og oppvokst på Evje, men bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet innen fotografi, med ISSP Masterclass fra Latvia, Italia, Portugal og Tokyo. I tillegg har han ettårig utdannelse innen Advanced Visual Storytelling.

 

Verket skal produseres på Evje, men det er også ønskelig at det skal ha premiere og vises i Aust-Agder.

 

Juryen har bestått av:
Harald Solberg, kurator/direktør, Bomuldsfabriken Kunsthall,
Frank Falch, kurator, Sørlandets kunstmuseum og
Hege Solli, kultursjef, Aust-Agder fylkeskommune

 

 

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks