Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

LEONARD RICKHARD 16. June - 02. Sep 2012 - Bomuldsfabriken Kunsthall

 

 

 

Leonard Rickhard (f.1945 i Tvedestrand) debuterte i Kunstnerforbundet i Oslo i 1974. Han er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo. Rickhard har i dag en posisjon som en av landets mest fremtredende malere. Han har en genuin interesse for maleriet som medium, der utforskingen av de formale elementene, verkets autonomi og utstillingsarkitekturen står sentralt. Dette gjør hans utstillinger til en unik visuell opplevelse.

 

Rickhard refererer både til klassiske og modernistiske idealer. Han er opptatt av den klassiske kunsthistoriens vektlegging av et enhetlig bildeuttrykk. Bildene er fortettede uttrykk for tvetydigheten i det sette, enten det fornemmes i uroen i en romantisk landskapsstemning, i møtet mellom mennesker og ting, eller mellom tingenes posisjoner.

 

Teksten Åstader er skrevet av forfatteren Kjartan Fløgstad og ble fremført som åpningstale i forbindelse med Festspillutstillingen 2009 i Bergen Kunsthall.

 

Produsent Bomuldsfabriken Kunsthall

Kurator Harald Solberg

 

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks